EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2018

08/01/2019 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Νοέμβριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των νέων δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,35 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,16%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,57%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 35 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,63%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,45%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο αυξήθηκε κατά 251 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,33%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,05%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 6,90% από 6,93%, τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) μειώθηκε κατά 162 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,36%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,10%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 172 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,27%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) διαμορφώθηκε στο 2,92%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Νοέμβριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 3,98 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,29%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,27%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,59%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,81%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων (2) με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,13%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε στο 6,18% από 6,12% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,70% από 3,73% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,56%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Σεπτέμβριος 2018

Οκτώβριος 2018

Νοέμβριος 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,09

0,09

0,09

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,15

0,16

0,16

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,60

0,58

0,57

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,29

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,32

14,47

14,45

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,13

5,09

5,05

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,91

6,93

6,90

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο (1)

10,81

8,82

11,33

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο (1):

3,97

4,98

3,36

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,29

5,08

5,02

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,15

4,42

4,10

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,81

4,99

3,27

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο (1)

3,00

2,90

2,92

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,75

4,98

4,63

Περιθώριο επιτοκίου*

4,46

4,70

4,35

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Σεπτέμβριος 2018

Οκτώβριος 2018

Νοέμβριος 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,61

0,61

0,59

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,84

0,81

0,81

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,30

0,29

0,29

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,14

2,13

2,13

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,07

6,12

6,18

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,74

3,73

3,70

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,57

4,56

4,56

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,31

4,29

4,27

Περιθώριο επιτοκίου*

4,01

4,00

3,98


* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018 θα δημοσιευτεί την 1η Φεβρουαρίου 2019.

(1)Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
(2)Περιλαμβάνονται και τα λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι