EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

05/06/2022 - Ομιλίες

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται διαρκώς, μαζί με τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις που βιώνουμε επισημαίνουν χωρίς αμφιβολία την επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στρατηγικών για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση είναι η περαιτέρω πρόοδος των αναγκαίων πολιτικών, της έρευνας και ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, μαζί με τη διεθνή συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, σε συνέχεια και των αποφάσεων στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 26).

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει ενεργά την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν από ένα έτος συνέστησε το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας και συμμετέχει σε ελληνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα και το κλίμα ενώ, ταυτόχρονα, ενσωματώνει αντίστοιχες παραμέτρους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

 

H Τράπεζα της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον

Στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 26), η Τράπεζα της Ελλάδος με δήλωσή[1] της εξέφρασε τη δέσμευσή της να συμβάλλει, εντός των αρμοδιοτήτων της, στην επίτευξη της Συμφωνίας των Παρισίων και να προβεί σε σχετικές ενέργειες σε ευρύ φάσμα τομέων της αρμοδιότητάς της, όπως η έρευνα, η αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των μελετών, των αναλύσεων, των διαθέσιμων εργαλείων και των μεθοδολογιών στα υποδείγματα μακροοικονομικών προβλέψεων και στις εποπτικές πρακτικές. Επίσης, δεσμεύθηκε να εφαρμόζει αρχές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων της που δεν σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική, σε ευθυγράμμιση και με την κοινή στάση του Ευρωσυστήματος, αλλά και να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, σε επίπεδο οργανισμού, ένα πρόγραμμα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τις πρώτες Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως που ασχολήθηκαν συστηματικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, έχοντας συστήσει την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) το 2009 και πιο πρόσφατα με τη δημιουργία του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας το 2021.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει:

  • στο οκταετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα AdaptivGreece (Life IP “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”), το οποίο αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εθνικό έργο για την προσαρμογή της χώρας μας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
  • στο «Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS), ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα παγκοσμίως που προσυπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI (Responsible Banking Principles, United Nations Environment Programme Finance Initiative), οι οποίες μεταξύ άλλων ενθαρρύνουν τις τράπεζες να κατευθύνουν κεφάλαια σε δράσεις που συνεισφέρουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα κλιματικής αλλαγής, υλοποιώντας ποικίλες πρωτοβουλίες. Την τρέχουσα περίοδο, στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζεται η έκθεση “Οικονομία και Κλίμα: Handle with care”,[2] που περιγράφει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τις οικονομικές του επιπτώσεις και το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην αντιμετώπισή του.​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι