EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Απρίλιος 2019

04/06/2019 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Απρίλιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,65 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,17%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,60%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,93%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,58%.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο(1) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,08%.Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 106 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,88%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,95%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,81%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο(1) διαμορφώθηκε στο 4,51% από 3,82% τον προηγούμενο μήνα(2), ενώ το ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 644 εκατ. ευρώ έναντι 565 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα . Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσίασε μείωση κατά 44 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 3,95%, ενώ το ποσό των δανείων ανήλθε σε 254 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019 έναντι 173 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. διάγραμμα και πίνακα 1).

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,23%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,34%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 85 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,50%.


2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Απρίλιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,57%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,76%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,17%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,13%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων(3) με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,33%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,59%. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 4,65%.


Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Φεβρουάριος 2019

Μάρτιος

2019

Απρίλιος

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,09

0,09

0,09

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,16

0,17

0,17

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,58

0,58

0,60

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,28

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,58

14,61

14,58

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,98

4,96

4,95

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,88

6,83

6,81

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

3,05

3,05

3,08

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

8,66

8,82

9,88

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:

3,85

3,82

4,51

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,97

5,25

5,23

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,18

4,25

4,34

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,72

3,65

4,50

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο1

4,05

4,39

3,95

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,57

4,56

4,93

Περιθώριο επιτοκίου*

4,29

4,28

4,65

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Φεβρουάριος 2019

Μάρτιος

2019

Απρίλιος

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,58

0,58

0,57

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,80

0,79

0,76

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,28

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,14

2,14

2,13

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,41

6,37

6,33

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,61

3,60

3,59

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,51

4,66

4,65

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,19

4,18

4,17

Περιθώριο επιτοκίου*

3,91

3,90

3,89

 

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Μαΐου 2019 θα δημοσιευθεί στις 5 Ιουλίου 2019.

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

(1)Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος

(2)Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος. Τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελούν το 97,8% του συνόλου.
Αφορά σε ποσά νέων δανειακών συμβάσεων, που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι στις εκταμιεύσεις δανείων.

(3)Περιλαμβάνονται και τα λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι