EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Οκτώβριος 2012

19/10/2012 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Μέτρα για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας ασφαλειών

Στις 10 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/23 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών. Με την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή διευρύνονται προσωρινά τα κριτήρια που καθορίζουν την καταλληλότητα των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και γίνονται αποδεκτά εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκφρασμένα σε λίρες στερλίνες, γιεν Ιαπωνίας ή δολάρια ΗΠΑ ως περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής. Η κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2012 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Λειτουργικά θέματα

Ετήσια επισκόπηση του καταλόγου των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως «ειδικοί φορείς εκδότες χρεογράφων»

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την ετήσια επισκόπηση του καταλόγου των μη ρυθμιζόμενων αγορών που γίνονται αποδεκτές για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και αποφάσισε (i) να προστεθούν στον κατάλογο η Hi-MTF και η εξωχρηματιστηριακή αγορά για τα βελγικά Strips και (ii) να διαγραφεί από τον κατάλογο η αγορά MTS Deutschland για τους τίτλους του Γερμανικού Δημοσίου (Bubills), η οποία έκλεισε τον Απρίλιο του 2012. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ταξινόμηση του Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ως «ειδικού φορέα εκδότη χρεογράφων». Οι τίτλοι που εκδίδονται από το FROB θα υπάγονται επομένως στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙ των περιουσιακών στοιχείων που είναι κατάλληλα για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο ενημερωμένος κατάλογος των μη ρυθμιζόμενων αγορών που γίνονται αποδεκτές από την ΕΚΤ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη θέσπιση ενοποιημένου νομικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην Πολωνία

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/72, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προετοιμασία και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή του ευρώ στη Λεττονία

Στις 2 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/73, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λεττονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νέα μέτρα όσον αφορά το μητρώο πιστώσεων στην Ιρλανδία

Στις 5 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/74, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χρηματοδοτική Ενίσχυση στην Ισπανία

Στις 9 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2012/75, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνισμού της Ισπανίας.

Στατιστικά στοιχεία

Πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους (Centralised Securities Database - CSDB), το οποίο αποτελείται από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/21 και τη σύσταση ΕΚΤ/2012/22 σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους. Σκοπός του πλαισίου είναι η διασφάλιση της πληρότητας, της ακρίβειας και της συνέπειας των δεδομένων της CSDB. Οι εν λόγω νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων

Στις 17 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2012/24 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων. Ο κανονισμός ορίζει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από κατοίκους χρηματοπιστωτικούς επενδυτές, θεματοφύλακες και μητρικά ιδρύματα ορισμένων τραπεζικών ομίλων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την παροχή στοιχείων ανά τίτλο για τις διακρατήσεις τίτλων από (χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς) επενδυτές της ζώνης του ευρώ, καθώς και για τις διακρατήσεις τίτλων οι οποίοι εκδίδονται από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και φυλάσσονται από θεματαφύλακες για λογαριασμό επενδυτών εκτός ζώνης ευρώ. Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του Ευρωσυστήματος με την Κεντρική Τράπεζα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή προγράμματος τεχνικής συνεργασίας του Ευρωσυστήματος με την Εθνική Τράπεζα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συμμετέχουν η ΕΚΤ και 11 εθνικές κεντρικές τράπεζες. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει εννέα μήνες και αφορά 13 τομείς δραστηριότητας κεντρικών τραπεζών. Σκοπός του είναι να αξιολογηθεί το ισχύον θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της εν λόγω τράπεζας σε σχέση με τα πρότυπα κεντρικής τραπεζικής της ΕΕ και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να εξερευθούν τρόποι ενίσχυσης της θεσμικής της ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στις 17 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ignazio Angeloni, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με άμεση ισχύ. Η θητεία του στη θέση του Προέδρου της επιτροπής αυτής θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2013, ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας όλων των άλλων προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2010 για τρία έτη.

Γραφείο Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος

Στις 5 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση κατά 18 μήνες της τρέχουσας εντολής του Γραφείου Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η έδρα του Γραφείου θα εξακολουθεί να βρίσκεται στη Banque centrale du Luxembourg για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι