EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2014

08/01/2015 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασε, το Νοέμβριο του 2014, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, όσο και αυτό των νέων δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στις 3,94 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,19%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,25%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,88%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,13%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,79%.

Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και διαμορφώθηκαν στο 6,56% και 8,24% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,01%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,22% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 44 μονάδες βάσης στο 5,19%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,76%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Το Νοέμβριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,38%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,27%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,18%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε επίσης κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,04%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,85%, το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,36%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,55%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

 

Σεπτέμβριος 2014

Οκτώβριος  2014

Νοέμβριος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,26

0,26

0,22

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,26

0,25

0,25

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

2,08

1,94

1,88

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,32

1,23

1,19

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,46

14,48

14,48

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,66

6,58

6,56

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

8,25

8,25

8,24

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

7,05

7,22

6,79

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:      

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

 -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

6,06

5,38

5,12

6,01

5,30

5,63

6,01

5,22

5,19

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

3,11

2,98

2,76

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,21

5,36

5,13

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,89

4,13

3,94

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2014

Οκτώβριος 2014

Νοέμβριος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

2,37

2,26

2,18

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

2,25

2,12

2,04

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,52

1,45

1,38

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,87

2,85

2,85

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,39

4,38

4,36

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,31

5,34

5,55

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,31

5,28

5,27

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,79

3,83

3,89

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι