EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια): Φεβρουάριος 2011

18/02/2011 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Έκθεση προόδου για το TARGET2-Securities

Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα TARGET2-Securities (T2S). Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν προσεχώς στη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 11 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τις πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την ενδυνάμωση του κανονιστικού πλαισίου που συνδέεται με τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανισμών. Η απάντηση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την “Αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)”

Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της MiFID. Η απάντηση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές τιτλοποίησης

Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές τιτλοποίησης, η οποία καταρτίστηκε από την πρώην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις αυτές στο πλαίσιο παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά προϊόντων τιτλοποίησης. Η έκθεση θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Στις 14 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/2), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του σλοβενικού τραπεζικού νόμου

Στις 26 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/3), κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου που εκδίδουν πιστοποιητικά επενδύσεων τα οποία διατίθενται χωρίς δημόσια εγγραφή στην Πολωνία

Στις 27 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/4), κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη των δομών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο Βέλγιο

Στις 28 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/5), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΧΟΕΔ)

Στις 28 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/6), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του λιθουανικού εθνικού πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα

Την 1η Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/7), κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες αναδιαπραγμάτευσης της νομισματικής συμφωνίας με το Πριγκιπάτο του Μονακό

Στις 11 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/8), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του πολωνικού Συντάγματος όσον αφορά την υιοθέτηση του ευρώ

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/9), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Πολωνικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/10), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επέκταση στους πολωνικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς της στήριξης που παρέχει το Δημόσιο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/11), κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) και σχετικά με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/12), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/13), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά

Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση “Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά”, η οποία περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την επανενεργοποίηση της Ενιαίας Αγοράς και θέτει το έτος 2012 ως στόχο για την πλήρη εφαρμογή τους. Η απάντηση του Ευρωσυστήματος διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στις 3 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Mauro Grande, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ

Συμφωνία σχετικά με την εκτέλεση των δομικών εργασιών

Στις 8 Φεβρουαρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε δελτίο Τύπου όσον αφορά τη συμφωνία με την Baresel GmbH, βάσει της οποίας η εταιρεία θα ολοκληρώσει τις δομικές εργασίες για τον διπλό πύργο γραφείων μέχρι το ισόγειο.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι