EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

22/02/2016 - Ομιλίες

Κυρίες και κύριοι,

Από την Γενική σας Συνέλευση πριν έναν περίπου χρόνο, που ήμουν και πάλι μαζί σας, έχει ξεκινήσει η νέα εποχή για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά λειτουργεί και εποπτεύεται βάσει των κοινών κανόνων της Φερεγγυότητας ΙΙ. Από την ίδια ημερομηνία τέθηκε σε ισχύ και στην Ελλάδα ο νέος νόμος 4364/2016 που ενσωμάτωσε τη σχετική Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη σε αντικατάσταση του πάλαι ποτέ νομοθετικού διατάγματος 400 του 1970. Έτσι, η Ελλάδα έκανε ένα ακόμη βήμα προς τη σύγκλιση με τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως, η Φερεγγυότητα ΙΙ εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους ασφαλίσματος μέσα σε μια, ενιαία, ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Και με την εφαρμογή της, η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα εκσυγχρονιστεί και θα ωριμάσει, ώστε να εμπεδωθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη στον τρίτο πυλώνα του συστήματος ασφάλισης της χώρας.

Ο κίνδυνος, και η διαχείρισή του, βρίσκονται στο επίκεντρο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο, του οποίου άλλωστε βασική εργασία είναι η ανάληψη κινδύνων. Κεφάλαια και κίνδυνος ευθυγραμμίζονται: μεγαλύτερος κίνδυνος, περισσότερα κεφάλαια.

Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι για να υποστηριχθούν τα επιχειρηματικά σχέδια κάθε εταιρείας, είναι αναγκαίο όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της διοίκησής της να κατανοούν πλήρως όχι μόνο την έκθεση της εταιρείας τους σε κινδύνους από προϊόντα με μακροπρόθεσμες εγγυήσεις, και μάλιστα σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων όπως η σημερινή, αλλά όλο το πλέγμα των κινδύνων που αυτή αντιμετωπίζει. Πρωτίστως πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες πρόληψής τους, και ταυτόχρονα, να τους εκτιμούν αξιόπιστα, και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους για τη διαχείρισή τους.

Η άμεση συνάρτηση μεταξύ κινδύνων και κεφαλαιακών απαιτήσεων αποτελεί και ένα σοβαρό κίνητρο για καλύτερη εσωτερική διακυβέρνηση και εκσυγχρονισμό συστημάτων και υποδομών σε κάθε εταιρεία. Η καλή διοίκηση και η ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έρχονται στο προσκήνιο, καθώς θα δημοσιεύεται η κατάσταση της φερεγγυότητάς τους.

Είναι αλήθεια ότι η έναρξη της Φερεγγυότητας ΙΙ συνέπεσε με μια περίοδο που η ελληνική, αλλά και οι παγκόσμιες αγορές, βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες και ποικίλες προκλήσεις. Το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών βρίσκεται στην ικανότητα της κάθε εταιρείας να προσαρμοστεί γρήγορα στη Φερεγγυότητα ΙΙ, αλλά και στις αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία της τα επόμενα χρόνια μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Τώρα είναι η πρόσφορη στιγμή για κάθε επιχείρηση να επαναπροσδιορίσει τους στρατηγικούς της στόχους και να εκμεταλλευτεί με τόλμη κάθε δημιουργική δυνατότητα για ανάπτυξη, ακόμη και με συνένωση δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Από το κεφαλαιώδους σημασίας θέμα του κινδύνου, δεν μένει ανεπηρέαστη ούτε η εποπτική προσέγγιση, η οποία από κανονιστική γίνεται πλέον κινδυνοκεντρική, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη. Διότι η Φερεγγυότητα ΙΙ παρέχει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αυξημένες, σε σχέση με το παρελθόν, ελευθερίες και μεγαλύτερη ευελιξία για τον σχεδιασμό των ασφαλιστικών τους προϊόντων και την επένδυση των διαθεσίμων τους.

Ο συντονισμός των εθνικών εποπτικών αρχών βελτιώνεται και ενισχύεται σημαντικά σε σχέση με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ομίλων με διασυνοριακές εργασίες, μέσω των κολλεγίων εποπτών που έχουν ήδη δημιουργηθεί και απαρτίζονται από όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων, η ΕΙΟΡΑ, αποκτά αυξημένη αρμοδιότητα στο πεδίο της μικρο-προληπτικής εποπτείας, μέσω της συμμετοχής της στα κολλέγια αυτά.

Ο ρόλος της ΕΙΟΡΑ είναι καταλυτικός για την περαιτέρω σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών. Επιπλέον, με τον συντονισμό των διευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στις οποίες παρεμπιπτόντως καλείται να συμμετάσχει, αν όχι το σύνολο, σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της ασφαλιστικής αγοράς κάθε χώρας, η ΕΙΟΡΑ εκπληρώνει τον μακρο-προληπτικό ρόλο της, ο οποίος, πρέπει να τονίσουμε, προϋποθέτει αυξημένη διαφάνεια, κυρίως ως προς τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω ασκήσεων.

Όμως, οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις για την ενιαία ασφαλιστική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τελειώνουν με τη Φερεγγυότητα ΙΙ. Σύντομα θα τεθούν σε ισχύ δύο ακόμη νομοθετικά κείμενα που έχουν στόχο την πλήρη και σαφή πληροφόρηση των ασφαλισμένων από τις εταιρείες από τη μια πλευρά, και από τα δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων από την άλλη.

Το ένα είναι ο Κανονισμός για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με επενδυτικά χαρακτηριστικά, που είναι γνωστός ως PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το άλλο είναι η Οδηγία για τα δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, γνωστή ως IDD (Insurance Distribution Directive). Αυτή υιοθετήθηκε ήδη προ διμήνου, και υπάρχει διετής προθεσμία για την ενσωμάτωσή της στις εθνικές νομοθεσίες, και πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του 2018.

Σκοπός όλων αυτών των αλλαγών είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και η περαιτέρω ανάπτυξή της, σε όφελος των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Πρέπει όμως κι εσείς, όπως εξάλλου και όλες οι εταιρείες στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, να φροντίσετε όσο το δυνατό συντομότερα να κάνετε τις απαιτούμενες προσαρμογές στα συστήματα και στις πρακτικές σας.

Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και η συμμόρφωση στα νέα δεδομένα είναι έργο απαιτητικό και καθόλου εύκολο. Τα έργα του προπαρασκευαστικού σταδίου ήδη απέφεραν ορατά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε, όμως, να εφησυχάσουμε γιατί τώρα είναι η ώρα που θα δοκιμαστούν στην πράξη όλες οι προετοιμασίες που έχετε κάνει.

Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειες θα καρποφορήσουν, απαιτείται συνεχής συνεργασία με την εποπτική αρχή.

Και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εδώ, με επίγνωση του ρόλου αλλά και της ευθύνης της, ώστε να κάνει ό,τι απαιτείται για την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή προσαρμογή και ομαλή μετάβαση του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης στο καινούργιο πλαίσιο.


 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι