EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων (Ε.Π.Π.) στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος

19/03/2002 - Δελτία Τύπου

Με την ΠΔ/ΤΕ 2485/2002 καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανωνύμων εταιρειών με κύρια δραστηριότητα την παροχή πιστώσεων, καθώς και το πλαίσιο για την άσκηση της εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Πράξη αυτή εκδίδεται με βάση την εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Ν.2937/2001, με τον οποίο καταργήθηκε η απαγόρευση της κατ’ επάγγελμα παροχής πιστώσεων από μη πιστωτικά ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική άδεια θα παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με όρους που καθορίζονται με Πράξη του Διοικητή της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού συνεκτίμησε το εύρος δραστηριότητας των εν λόγω εταιρειών και την ανάγκη καθορισμού ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής πιστώσεων, καθόρισε ειδικότερα τα εξής:

α) Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων θα έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών - καταναλωτικών τους αναγκών. Οι εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται να αποδέχονται καταθέσεις.

β) Το ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Π.Π. καθορίζεται, μέχρι την 31.12.2002, ίσο με το 1/3 και, από την 1.1.2003, ίσο με το 1/2 του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου για την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα (18 εκατομ. ευρώ).

γ) Στις Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορούν:

(i) τους όρους παροχής πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα ως προς τα ανώτατα πιστωτικά όρια και τα επιτόκια (ελεύθερα διαπραγματεύσιμα κατά τα ισχύοντα για τα πιστωτικά ιδρύματα),

(ii) τους κανόνες προληπτικής εποπτείας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την υποβολή στοιχείων εποπτικής και στατιστικής φύσεως,

(iii) τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των συναλλασσομένων.

δ) Η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού (συντελεστής φερεγγυότητας) ορίζεται σε 10%, όπως ισχύει και για τις Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, έναντι 8% που ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε) Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή κανόνων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των φυσικών προσώπων απαιτείται η συνεργασία των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων με εταιρείες συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά και την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών.

Με την έκδοση της Πράξης Διοικητή 2485/2002 διευρύνεται η κατηγορία των εταιρειών που επιτρέπεται να χορηγούν κατ’ επάγγελμα πιστώσεις και ενισχύεται περαιτέρω ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι