EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Διαδικασία επιλογής της εταιρίας PQH Α.Ε. ως Ειδικού Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

22/06/2016 - Δελτία Τύπου

Με αφορμή πρόσφατες αναφορές σε μέσα ενημέρωσης για τη διαδικασία επιλογής της εταιρίας PQH Α.Ε ως Ειδικού Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, διευκρινίζεται ότι:

1. Ο ορισμός Ειδικού Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων αποτελούσε υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος, απορρέουσα από τον Ν.4336/2015.

2. Βασικός σκοπός της εν λόγω απόφασης (ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016) είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των ειδικών εκκαθαρίσεων και η επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, παράλληλα με τη λειτουργική ενοποίηση των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

3. Ως προς τη διαδικασία επιλογής του ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, η Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε σχετικό διεθνή διαγωνισμό και αποτάθηκε εγγράφως στις 30/10/2015 (με RfI/RfP) στις εξής υποψήφιες εταιρείες/συμπράξεις που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών: Ernst & Young (ΕΥ), Alvarez Marsal (Α&Μ), Qualco/Hoist Finance, PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, Oliver Wyman, Alix Partners.

4. Θετική ανταπόκριση υπήρξε από όλους τους προσκληθέντες, που υπέβαλαν τελικά επτά (7) προσφορές, λόγω συμπράξεων/συνεργασιών, και συγκεκριμένα οι: Alix Partners, Deloitte, EΥ – A&Μ, Grant Thornton, KPMG,Oliver Wyman, Qualco/Hoist Finance – PwC.

5. Με σκοπό την αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών, συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης (Π.Δ. 392/12.11.2015), αποτελούμενη από πέντε Διευθυντές της Τράπεζας και δύο Τεχνικούς Συμβούλους, στην οποία ανατέθηκε το έργο: (α) της συγκριτικής αξιολόγησης των υποψήφιων εκκαθαριστών, όπως αυτή θα προέκυπτε από τη μελέτη των προτάσεων, τις προφορικές παρουσιάσεις και την εν γένει στάθμιση του συνόλου των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των προσφορών τους και (β) της υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης προς το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάθεση του έργου του εκκαθαριστή στον επικρατέστερο εκ των υποψηφίων. Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία συνέδραμε επικουρικά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

6. Η αξιολόγηση των προσφορών (ξεχωριστοί φάκελοι για την τεχνική και την οικονομική προσφορά) έγινε σε τέσσερα (4) στάδια ως ακολούθως:

    α) Εξέταση του παραδεκτού των προσφορών και προεπιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων.

    β) Αξιολόγηση Τεχνικών Προτάσεων/Προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις/παρουσιάσεις με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους.

    γ) Αξιολόγηση Οικονομικών Προτάσεων/Προσφορών.

    δ) Οριστική κατάταξη των προεπιλεγέντων υποψηφίων.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, υπολογίσθηκε η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου και έγινε η οριστική κατάταξη των προεπιλεγέντων υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τη σημαντικότητα του έργου και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή και σχετικής διάταξης του Ν.4336/2015, όρισε ως Ειδικό Εκκαθαριστή την εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., της οποίας μέτοχοι είναι οι ελληνικές εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε. και Qualco Α.Ε. καθώς και η σουηδική Hoist Kredit Aktiebolag.

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι