EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Ιανουάριος 2009

15/01/2009 - Δελτία Τύπου

Λειτουργικά θέματα

Παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας σε αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος

Στις 15 Ιανουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, να εξακολουθήσει να παρέχει ρευστότητα σε φράγκα Ελβετίας (CHF) σε αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος διενεργώντας δημοπρασίες για πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας με διάρκεια μίας εβδομάδας το νωρίτερο έως το τέλος Απριλίου του 2009. Κοινό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2009 στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σλοβενικές κρατικές εγγυήσεις

Στις 19 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα κριτήρια και τους όρους παροχής κρατικής εγγύησης (CON/2008/88). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέσα νομισματικής πολιτικής της Λεττονίας

Στις 19 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέσα νομισματικής πολιτικής (CON/2008/89). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ουγγρικά μέτρα που αφορούν την επεξεργασία και διανομή τραπεζογραμματίων και κερμάτων και την πρόληψη της παραχάραξης και κιβδηλείας

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και διανομή τραπεζογραμματίων και κερμάτων και με τεχνικά μέτρα πρόληψης της παραχάραξης και κιβδηλείας (CON/2008/90). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κανόνες που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω απολύσεως όπως εφαρμόζονται στη Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την εφαρμογή στη Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique των περιορισμών στις αποζημιώσεις λόγω απολύσεως των γενικών διευθυντών εισηγμένων εταιρειών (CON/2008/91). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σλοβενικά κρατικά δάνεια

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα κριτήρια και τους όρους χορήγησης κρατικών δανείων (CON/2008/92). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική νομοθεσία που αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές

Στις 6 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με νέο κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (CON/2009/1), σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μεταξύ άλλων έναν κατάλογο εναρμονισμένων κωδικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση πληρωμών (άνω των 50.000 ευρώ) προς μη κατοίκους για τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και μια κοινή μεθοδολογία για τη χρήση αυτού του καταλόγου. Η γνώμη θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και διατίθεται στα Αγγλικά στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η γνώμη σε άλλες γλώσσες θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με λεττονικές κρατικές εγγυήσεις

Στις 7 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λεττονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια (CON/2009/2). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σλοβενικές κρατικές κεφαλαιακές επενδύσεις

Στις 8 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τους όρους κρατικών κεφαλαιακών επενδύσεων και μετοχοποιήσεων δυνάμει του νόμου για τα δημόσια οικονομικά (CON/2009/3). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Στοιχεία για την ανάλυση των εξελίξεων στους μισθούς του Δημοσίου

Στις 19 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση που εκπόνησε η Επιτροπή Στατιστικής σχετικά με τα στοιχεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των μισθολογικών αυξήσεων υπό την αρμοδιότητα των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, εξέφρασε την υποστήριξή του όσον αφορά την κατάρτιση από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες τακτικών εκτιμήσεων της απασχόλησης στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, κατά προτίμηση σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ως μέρος των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού

Στις 19 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2008/30). Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών

Στις 19 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/31). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 19 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/32). Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ένταξη της Národná banka Slovenska στο Ευρωσύστημα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Národná banka Slovenska (ΕΚΤ/2008/33). Η απόφαση θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμφωνία σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Národná banka Slovenska δυνάμει του άρθρου 30.3 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η ΕΚΤ και η Národná banka Slovenska συνήψαν συμφωνία σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Národná banka Slovenska από την ΕΚΤ δυνάμει του άρθρου 30.3 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. Η συμφωνία θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι