EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Έκδοση Απόφασης της ΕΤΠΘ για την «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

26/03/2009 - Δελτία Τύπου

Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος:

1. Εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων, σύμφωνα με: 

  • τα προβλεπόμενα στον τελευταίο νόμο 3691/2008, 
  • τις σχετικές κοινοτικές ρυθμίσεις (Οδηγίες 2005/60/ΕΚ, 2006/70/EK, Κανονισμός 1781/2006 του Ευρωπαϊκoύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Κοινή Θέση από 16.10.2008 των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Εποπτείας CEBS,CEIOPS, CESR)
  • τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force -FATF).

2. Επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτική για την καταπολέμηση του ΞΧ και της ΧΤ, εγκεκριμένη από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, πέραν από την ήδη προβλεπόμενη υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών για το σκοπό αυτό.

3. Ενισχύεται ο ρόλος και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του Διευθυντικού Στελέχους, που κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο οφείλει να ορίζει για τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών στην Επιτροπή του πιο πάνω νόμου, η οποία είναι επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της περαιτέρω διερεύνησής τους .

4. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στα εποπτευόμενα πρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ΞΧ και της ΧΤ, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κλπ.

5. Συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κινδύνου, όπως, σε περίπτωση ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των € 250.000, αποφεύγεται η χρήση μετρητών, η δε απόδοση των χρημάτων στον πελάτη να γίνεται μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

  ΕΤΠΘ 281/17.3.2009

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι