EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Σχέδιο τροποποίησης και προσθήκης άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος

18/04/2011 - Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την από 14.3.2011 [Συν.3] απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, θα υποβληθεί προς έγκριση στην 78η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Απριλίου 2011 η τροποποίηση των άρθρων 2 (στοιχ. δ΄), 5Β (παρ. πρώτη), 13 (εδ.1), 14 (στοιχ. α΄), 17,  55Α (παρ. πρώτη, εδ.πρώτο, προσθήκη στοιχείου ζ΄) του Καταστατικού της, καθώς και η προσθήκη των άρθρων 37Α (μετά το άρθρο 37) και 55Ε (μετά το άρθρο 55Δ).

Με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται αφενός μεν η προσαρμογή του Καταστατικού προς διατάξεις της οικείας νομοθεσίας (ν. 3863/2010 και 3867/2010) σε ότι αφορά αντίστοιχα την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας και το εποπτικό της έργο (διασφαλιζομένων και των κατά την ενάσκηση αυτού τυχόν αξιώσεών της), αφετέρου δε η εναρμόνιση του Καταστατικού με το ενωσιακό δίκαιο και τις κοινοτικές Οδηγίες.

Το Καταστατικό της Τράπεζας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία κυρούται δια νόμου (άρθρο 7).

Για την προτεινόμενη τροποποίηση ελήφθη η προβλεπόμενη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παρατίθεται στη συνέχεια, σχέδιο της ως άνω τροποποίησης.

ΙΣΧΥΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1. Άρθρο 2 στοιχ. δ΄

Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 55Α του παρόντος.

Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55Α του παρόντος.

2. Άρθρο 5Β προσθήκη εδαφίου στο τέλος της πρώτης παραγράφου

Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του έτους η Τράπεζα υποβάλλει συμπληρωματική έκθεση για τις νομισματικές εξελίξεις και τη νομισματική πολιτική. Από της ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για υποβολή εκθέσεων κατά τα άρθρα 109Β παράγραφος 3 της Συνθήκης και 15 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του έτους η Τράπεζα υποβάλλει συμπληρωματική έκθεση για τις νομισματικές εξελίξεις και τη νομισματική πολιτική. Από της ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για υποβολή εκθέσεων κατά τα άρθρα 109Β παράγραφος 3 της Συνθήκης και 15 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος Έκθεση στη Βουλή των Ελλήνων για την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας κατά το προηγούμενο έτος.


ΙΣΧΥΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

3. Άρθρο 13 εδ.1

Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Τραπέζης, δικαιούται να συμμετάσχη και να ψηφίση ο κύριος τουλάχιστον είκοσι πέντε μετοχών, εγγεγραμμένος ως τοιούτος, εις το ειδικόν βιβλίο της Τραπέζης, τρεις μήνας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Τραπέζης, δικαιούται να συμμετάσχη και να ψηφίση ο κύριος τουλάχιστον είκοσι πέντε μετοχών, εγγεγραμμένος ως τοιούτος, εις το ειδικόν βιβλίο της Τραπέζης, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Άρθρο 14 στοιχ. α΄

(μη δικαιούμενοι να ασκήσουν τα δικαιώματα μετόχων στη Γενική Συνέλευση)

α΄) Οι μη έχοντες την ελληνικήν υπηκοότητα.

(μη δικαιούμενοι να ασκήσουν τα δικαιώματα μετόχων στη Γενική Συνέλευση)

α΄) Οι μη έχοντες την ελληνικήν υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Άρθρο 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί του τρόπου της μεταβιβάσεως του δικαιώματος ψήφου, τα δε σχετικά πληρεξούσια κατατίθενται παρά τη Γραμματεία, επτά τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί του τρόπου της μεταβιβάσεως του δικαιώματος ψήφου, τα δε σχετικά πληρεξούσια κατατίθενται παρά τη Γραμματεία, τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως.

6. Άρθρο 37Α προσθήκη νέου άρθρου μετά το άρθρο 37

Για την άσκηση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το νόμο και το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του παρόντος, του έργου της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της, συνιστάται “Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος”, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από: α) τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν Υποδιοικητή ή ένα μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας που υποδεικνύει το Συμβούλιο αυτό, β) τρεις (3) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος που υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, μέλη του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος, που υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και δ) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφάλισης μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου  Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος διορίζεται, με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς διατάξεις της νομοθεσίας, καλείται δε  πάντοτε, επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις. Αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Επιτρόπου είναι εκείνες που ορίζονται για τους κυβερνητικούς επιτρόπους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ασφαλιστικών Οργανισμών από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων για θέματα του κλάδου κύριας σύνταξης. Η απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν, δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλισης εκτελεί υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με Πράξη του Προέδρου. Το Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το Συμβούλιο Ασφάλισης χαράσσει εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Τράπεζας ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της και αποφαίνεται επί γενικών ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. Αποφαίνεται, επίσης, επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και εγκρίνει την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων της Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.ΙΣΧΥΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

7. Άρθρο 55A παράγραφος πρώτη εδάφιο πρώτο, προσθήκη στοιχείου ζ’

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας:

  α) εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης,

  β) εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών

      απαιτήσεων,

  γ) εταιριών αμοιβαίων εγγυήσεων,

  δ) ταμείων αντεγγύησης,

  ε) ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,

στ) εταιριών διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές

      αγορές.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας:

  α) εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης,

  β) εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών

      απαιτήσεων,

  γ) εταιριών αμοιβαίων εγγυήσεων,

  δ) ταμείων αντεγγύησης,

  ε) ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,

στ) εταιριών διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές

      αγορές,

 ζ) ιδρυμάτων πληρωμών.

8. Άρθρο 55Ε προσθήκη νέου άρθρου μετά το άρθρο 55Δ

Όταν εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την αμοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαριστή, η οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι