EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2013

20/02/2014 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Καθαρά κέρδη ύψους 1.440 εκατ. ευρώ για το 2013 (2012: 995 εκατ. ευρώ), έπειτα από μεταφορά 0,4 εκατ. ευρώ (2012: 1.166 εκατ. ευρώ) στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων

● Διανομή συνολικού ποσού 1.430 εκατ. ευρώ (2012: 998 εκατ. ευρώ) στις εθνικές κεντρικές τράπεζες

● Καθαροί τόκοι-έσοδα ύψους 962 εκατ. ευρώ (2012: 1.108 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων

● Τόκοι-έσοδα ύψους 406 εκατ. ευρώ (2012: 633 εκατ. ευρώ) από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ

● Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 174 δισεκ. ευρώ (2012: 207 δισεκ. ευρώ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε εχθές τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi, «το οικονομικό αποτέλεσμα για το 2013 αντανακλά την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και την προσήλωσή μας στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και στη συντηρητική οικονομική διαχείριση, σε μια χρονική συγκυρία στην οποία οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ αυξάνονται».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ποσό ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (2012: 1.166 εκατ. ευρώ) στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, με αποτέλεσμα αυτή να αυξηθεί και να διαμορφωθεί στο όριο ύψους 7.530 εκατ. ευρώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η πρόβλεψη έναντι κινδύνων προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου συναλλάγματος, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Το ύψος και η αναγκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως. Έπειτα από τη μεταφορά στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2013 διαμορφώθηκαν σε 1.440 εκατ. ευρώ (2012: 995 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 1.370 εκατ. ευρώ προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2014. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρακρατήσει ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ λόγω προσαρμογής των κερδών από προηγούμενες χρήσεις και να διανείμει το υπόλοιπο ποσό των κερδών, ύψους 61 εκατ. ευρώ, προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 21 Φεβρουαρίου 2014. (1)

Τα τακτικά έσοδα της ΕΚΤ προέρχονται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και από καθαρούς τόκους-έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

Το 2013 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.005 εκατ. ευρώ (2012: 2.289 εκατ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 406 εκατ. ευρώ (2012: 633 εκατ. ευρώ) επί του μεριδίου της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 962 εκατ. ευρώ (2012: 1.108 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, εκ των οποίων 437 εκατ. ευρώ (2012: 555 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 204 εκατ. ευρώ (2012: 209 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 192 εκατ. ευρώ (2012: 307 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 187 εκατ. ευρώ (2012: 229 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 52 εκατ. ευρώ (2012: 319 εκατ. ευρώ). Η μείωση των πραγματοποιηθέντων κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις το 2013 οφείλεται κυρίως στη μείωση των πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών επί του χαρτοφυλακίου δολαρίων ΗΠΑ.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 115 εκατ. ευρώ το 2013 (2012: 4 εκατ. ευρώ). Η σημαντική αύξηση των αποσβέσεων το 2013 οφείλεται κυρίως στη συνολική μείωση των αγοραίων αξιών των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ της ΕΚΤ.

Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες. Το 2013 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 241 εκατ. ευρώ (2012: 222 εκατ. ευρώ) λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του προσωπικού της ΕΚΤ και των ποσών που αναγνωρίστηκαν σε σχέση με τα προγράμματα συνταξιοδότησης του προσωπικού της.

Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ανήλθαν σε 287 εκατ. ευρώ το 2013 (2012: 242 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού ύψους 19 εκατ. ευρώ. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό και κεφαλαιοποιήθηκαν στον λογαριασμό «Πάγια υπό κατασκευή», που είναι μέρος των «Ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού» του ισολογισμού. Το 2013 τα «Πάγια υπό κατασκευή» αυξήθηκαν κατά 318 εκατ. ευρώ σε 847 εκατ. ευρώ, σχεδόν αποκλειστικά λόγω του κόστους κατασκευής, ενώ το κόστος του οικοπέδου, ύψους 76 εκατ. ευρώ, περιελήφθη στο στοιχείο «Γήπεδα και κτίρια».

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ το 2013 διαμορφώθηκε σε 174 δισεκ. ευρώ (2012: 207 δισεκ. ευρώ). Η μείωσή του κατά 33 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012 συνάδει με τη μείωση του μεγέθους της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος.

Η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει τους τίτλους που αποκτήθηκαν από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, το οποίο έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012. Την ίδια ημερομηνία η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών, περιλαμβανομένης της πολιτικής διαφάνειας. Ακολούθως προς την εν λόγω πολιτική διαφάνειας, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά τα ανεξόφλητα ποσά των τίτλων που διακρατούσε το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων στις 31.12.2013

 

 

Χώρα έκδοσης

 

Ονομαστική αξία

(δισεκ. ευρώ)

Λογιστική αξία [1]

(δισεκ. ευρώ)

Μέση εναπομένουσα διάρκεια

(έτη)

Ιρλανδία

 

9,7

9,2

5,3

Ελλάδα

 

27,7

25,4

3,4

Ισπανία

 

38,8

38,4

3,6

Ιταλία

 

89,7

86,8

4,1

Πορτογαλία

 

19,8

19,0

3,4

Σύνολο

 

185,7

178,8

3,9

[1] Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους και, ως τέτοιοι, αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος.

Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί της ΕΚΤ θα δημοσιευθούν, μαζί με σχετική έκθεση διαχείρισης και την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ τον Απρίλιο του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Niels Bünemann, τηλ. +49 69 1344 6594.

Σημείωμα για τον συντάκτη

1. Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) . Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Περιλαμβάνουν την αποτίμηση, σε αγοραίες τιμές, των εμπορεύσιμων τίτλων (εκτός αυτών που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους), του χρυσού και όλων των λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλλαγμα. Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους αποτιμώνται στο κόστος υποκείμενο σε απομείωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Οι ζημίες απομείωσης μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, εφαρμόζουν εθελουσίως τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.

Το 2013 η ΕΚΤ μετέβαλε τη λογιστική της πολιτική όσον αφορά τις συντάξεις. Οι απαιτήσεις που αποτυπώνονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19, στο οποίο βασίζεται η λογιστική πολιτική της ΕΚΤ όσον αφορά τις συντάξεις, αναθεωρήθηκαν το 2011 και ισχύουν για ενιαύσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή αργότερα. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 δεν επιτρέπει πλέον την αναγνώριση των αναλογιστικών αποτελεσμάτων στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τη λεγόμενη μέθοδο «του περιθωρίου 10%». Συνεπώς, η ΕΚΤ τροποποίησε την πολιτική της, όπως επισημαίνεται στις σημειώσεις επί του ισολογισμού σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές, και αναθεώρησε τα συγκριτικά στοιχεία του 2012 στους Ετήσιους Λογαριασμούς του 2013.

2. Τόκοι επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ: Όλες οι ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται σε ευρώ και τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό τη μορφή χρυσού.

3. Διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και του καθαρού εισοδήματος από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το εισόδημα αυτό καθίσταται πληρωτέο προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο δημιουργείται. Εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, η ΕΚΤ διανέμει το εν λόγω εισόδημα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους (3). Το εισόδημα διανέμεται στο ακέραιο, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, αφενός, αναμένει βάσει αιτιολογημένης εκτίμησης ότι τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος θα είναι χαμηλότερα σε σχέση με το εισόδημά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και το καθαρό εισόδημά της από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, και, αφετέρου, αποφασίσει πριν από το τέλος του οικονομικού έτους να μεταφέρει μέρος ή το σύνολο του εν λόγω εισοδήματος στην πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού.

4. Διανομή κερδών/επιμερισμός ζημιών: Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών κάθε έτος μπορεί να μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό, με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. Τυχόν ζημία της ΕΚΤ μπορεί να καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατ' αναλογία και μέχρι το ύψος των ποσών που κατανέμονται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 32.5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

 

 

(1) Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατομμύριο ευρώ.

(2) Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε.

(3) Απόφαση EKT/2010/24 της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ. 35, όπως τροποποιήθηκε.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι