EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Απρίλιος 2019

12/04/2019 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία

Δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά τα έσοδα του Ευρωσυστήματος σε σχέση με το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων

Στις 22 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ των απαντήσεων της ΕΚΤ στις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2017. Στο πλαίσιο αυτής της δημοσίευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τα έσοδα του Ευρωσυστήματος από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) από το ιρλανδικό, ελληνικό, ισπανικό, ιταλικό και πορτογαλικό χαρτοφυλάκιο τα οποία πραγματοποιήθηκαν από το 2010 έως το 2017 και τα αναμενόμενα έσοδα από το 2018 έως την πλήρη λήξη του προγράμματος. Οι απαντήσεις της ΕΚΤ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μαζί με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2018.

Νομισματική πολιτική

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης εγχώριων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες

Στις 9 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/7 σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης εγχώριων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (αναδιατύπωση) και την απόφαση ΕΚΤ/2019/8 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/8 σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και την παροχή επιτοκίου στις καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Οι αλλαγές στις νομικές πράξεις αντανακλούν το αποτέλεσμα της τακτικής αναθεώρησης του πλαισίου που διέπει τις πράξεις διαχείρισης εγχώριων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Ενσωμάτωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης του κανονισμού για την τιτλοποίηση στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών

Στις 22 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει τα κριτήρια καταλληλότητας του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης και η διαδικασία καταχώρισης αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο για την τιτλοποίηση σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 (βλ. κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/2402 (κανονισμός για την τιτλοποίηση)). Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εναρμόνιση της έννοιας του ειδικού φορέα-εκδότη χρεογράφων στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Στις 26 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εναρμονίσει περαιτέρω την έννοια του ειδικού φορέα-εκδότη χρεογράφων που χρησιμοποιείται επί του παρόντος στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, ευθυγραμμίζοντας τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τους αναγνωρισμένους ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων στο πλαίσιο που διέπει τη σύσταση ασφαλειών και για τους φορείς που είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (Public Sector Purchase Programme - PSPP). Προς τον σκοπό αυτόν, το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος θα διαθέτει εναρμονισμένο κατάλογο ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων βασιζόμενο σε σειρά κοινών ποιοτικών κριτηρίων τα οποία θα αναφέρονται στην κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης . Αυτοί οι ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων θα εξαιρούνται από τα νέα κριτήρια καταλληλότητας για μη εξασφαλισμένες τραπεζικές ομολογίες (άρθρο 81α) και από το όριο συγκέντρωσης μη εξασφαλισμένων τραπεζικών ομολογιών (άρθρο 141). Επιπλέον, όλοι οι ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στον εναρμονισμένο κατάλογο θα είναι επιλέξιμοι για το PSPP. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει σειρά ποσοτικών κριτηρίων προκειμένου να προσδιορίσει ποιοι ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων θα κατανεμηθούν στην κατηγορία περικοπής αποτίμησης ΙΙ. Μόνο οι ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων που θα πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια θα κατανεμηθούν στην κατηγορία αυτή. Ο εναρμονισμένος κατάλογος ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα διευκρινίζει για κάθε ειδικό φορέα-εκδότη αν πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια για την κατηγορία περικοπών αποτίμησης. Αυτές οι αλλαγές θα ενσωματωθούν στην επόμενη επικαιροποίηση της κατευθυντήριας γραμμής γενικής τεκμηρίωσης.

Ετήσια επανεξέταση των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών, των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμοί και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ

Στις 26 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν της ετήσιας επανεξέτασης αυτών των καταλόγων, να μην πραγματοποιήσει καμία αλλαγή στον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών για στοιχεία ενεργητικού που είναι κατάλληλα ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος καθώς και στον κατάλογο των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμοί. Όσον αφορά τον κατάλογο εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ, ως αποτέλεσμα της απόφασής του σχετικά με την εναρμόνιση της έννοιας του ειδικού φορέα-εκδότη χρεογράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να γίνουν αλλαγές σε αυτόν. Όλοι οι κατάλογοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Έκθεση για τις πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη

Στις 22 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης σχετικά με τις πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη (“Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective”) και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Στην έκθεση παρουσιάζεται η ανάλυση του Ευρωσυστήματος σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη και τονίζεται το γεγονός ότι, παρά τις νομοθετικές αλλαγές και τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν ουσιαστικά αναμορφώσει το περιβάλλον για πληρωμές με κάρτα, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί ένας εναρμονισμένος, ανταγωνιστικός και καινοτόμος ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών με κάρτα. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι απόψεις του Ευρωσυστήματος για τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταβολές στη δομή διακυβέρνησης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Στις 26 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/12, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αποζημίωση πρώην κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού στη Σλοβενία

Στις 27 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/13, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συναίνεση των δανειοληπτών σε μεταβίβαση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη επί οικιστικών ακινήτων στην Ιρλανδία

Στις 29 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/14, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικών, Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας (Oireachtas) και του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας (Taoiseach).

Εταιρική διακυβέρνηση

Διορισμός Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Στις 9 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τον διορισμό του Yves Mersch, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προκήρυξη για την επιλογή των εκπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο

Στις 9 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη για την επιλογή έως τριών εκπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2014/4 σχετικά με τον διορισμό εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Εποπτικό Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ που θα διοριστούν στο Εποπτικό Συμβούλιο θα επιλεχθούν μεταξύ υποψηφίων αναγνωρισμένου κύρους και με επαγγελματική πείρα σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, με προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.  

Τραπεζική εποπτεία

Δημοσίευση του εγχειριδίου SREP του 2018

Την 1η Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2018. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της SREP για το 2018 με τη μορφή συγκεντρωτικών βαθμολογιών SREP σε σύγκριση με τον κύκλο του 2017, συγκεντρωτική παρουσίαση των αναγκών σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα στο πλαίσιο της SREP. Επιπλέον, όπως και στις δημοσιεύσεις των προηγούμενων ετών, το εγχειρίδιο SREP του 2018 περιέχει συνοπτική παρουσίαση της νομικής βάσης των αποφάσεων SREP καθώς και της μεθοδολογίας στην οποία στηρίζεται η αξιολόγηση SREP. Το εγχειρίδιο, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη

Στις 4 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση όσον αφορά αλλαγές στο πλαίσιο της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή το σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη και το έγγραφο διαβούλευσης. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε στο πλαίσιο της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για αυτό το θέμα που πραγματοποιήθηκε το 2017. Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι