EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Iανουάριος 2010

15/01/2010 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (Correspondent Central Banking Model - CCBM)

Στις 4 Ιανουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης του ενημερωτικού εντύπου με τίτλο "Διαδικασίες του ΣΑΚΤ για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος – Δεκέμβριος 2009" ("CCBM procedures for Eurosystem counterparties").

Έκθεση προόδου για το TARGET2-Securities (T2S)

Στις 14 Ιανουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε την κατάσταση προόδου του έργου T2S, αποφάσισε ότι η μετάπτωση στο T2S των κεντρικών αποθετηρίων αξιών (Central Securities Depositories – CSD) θα πραγματοποιηθεί για το καθένα ξεχωριστά, ενέκρινε τα κριτήρια καταλληλότητας των CSD όσον αφορά τη σύνδεσή τους με το T2S και παρέτεινε την τρέχουσα εντολή της Συμβουλευτικής Ομάδας για το T2S και της Ομάδας Επαφών για τα CSD μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωσυστήματος και των CSD. Αναλυτικές πληροφορίες θα διατεθούν εν ευθέτω χρόνω στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Δημοσίευση διαρθρωτικών δεικτών για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ

Στις 14 Ιανουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση διαρθρωτικών δεικτών για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. Οι δείκτες αυτοί παρέχουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, τον αριθμό των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και τρίτων χωρών, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και το βαθμό συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Ουγγαρία

Στις 5 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ουγγρικών φιορινιών και ευρώ (CON/2010/1).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις εθνικές στατιστικές στην Εσθονία

Στις 6 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο παραγωγής εθνικών στατιστικών (CON/2010/2).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με γαλλικές νομοθετικές διατάξεις για τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα

Στις 7 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Απασχόλησης της Γαλλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με ορισμένα μέτρα για τη ρύθμιση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2010/3).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με γαλλικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία

Στις 8 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Απασχόλησης της Γαλλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη συγχώνευση των αδειοδοτικών και εποπτικών αρχών του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου (CON/2010/4).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές

Στις 8 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη αναφορικά με τρεις προτάσεις κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (CON/2010/5). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο και την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας για εκδότες τίτλων

Στις 11 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/ΕΚ (CON/2010/6). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα ανάκαμψης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σχετικά και την εποπτεία των τομέων αυτών και με την Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Στις 11 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα ανάκαμψης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σχετικά με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ελληνικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά τη ρύθμιση οφειλών και την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Στις 13 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (CON/2010/8).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενοποίηση των τραπεζών καταθέσεων στη Φινλανδία
Στις 13 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/9).

Εταιρική διακυβέρνηση

Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO) για το 2010

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της EPCO για το 2010.

Τραπεζογραμμάτια

Ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του πλαισίου ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων

Στις 7 Ιανουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για την καλή πρόοδο που σημειώθηκε το 2009 όσον αφορά την επίσημη υλοποίηση και εφαρμογή του πλαισίου για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων (Banknote Recycling Framework - BRF) από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και για την αντικατάστασή του το 2010 από σχετική απόφαση της ΕΚΤ, αποφάσισε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά τη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά με το εν λόγω πλαίσιο το 2010.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι