EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2011

19/03/2012 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2012, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2011.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2011 ανήλθαν σε 96,6 εκατ. ευρώ, έναντι 190,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 49,3%, ως αποτέλεσμα σχηματισμού υψηλών προβλέψεων.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν, ενώ σημαντική (και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) ήταν η μείωση των λειτουργικών δαπανών (2011: 9%, 2010: 13,2%) και ιδιαίτερα των δαπανών προσωπικού και συντάξεων.

Το συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,8375 ευρώ έναντι 2,60 ευρώ της χρήσεως 2010.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011

Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.594,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.044,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,7%.

Ειδικότερα:

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.459 εκατ. ευρώ έναντι 878 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 66%,

- τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 30,6% και διαμορφώθηκαν σε 98,3 εκατ. ευρώ έναντι 141,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω των μειωμένων αμοιβών που εισπράττονται από 1-1-2011 για τις εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,

- τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 11,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω της αύξησης των διανεμόμενων κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

- Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,2%.

Έξοδα

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 34,4 εκατ. ευρώ (ποσοστό 9%) και διαμορφώθηκαν σε 346,7 εκατ. ευρώ έναντι 381,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης κατά 33,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 10,5%) των δαπανών προσωπικού και συντάξεων.

Οι προβλέψεις είναι σημαντικά ενισχυμένες και στη χρήση 2011 (κατά 1.151 εκατ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 3.951 εκατ. ευρώ.

Η πρακτική σχηματισμού υψηλών προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης από την ΕΚΤ και τις Εθνικές Kεντρικές Tράπεζες του Ευρωσυστήματος αρχή της συντηρητικότητας, με στόχο να ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί.

Οι προβλέψεις της Τράπεζας προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και γενικούς λειτουργικούς κινδύνους.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισολογισμός:2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι