EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Ομιλία της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

24/01/2024 - Ομιλίες

Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ελλάδα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, ανάμεσα σε διακεκριμένους ομιλητές, για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ελλάδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ιδιαίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.

Η Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού που θα παρουσιαστεί σήμερα βασίστηκε στην τεχνογνωσία του ΟΟΣΑ, την ανταλλαγή γνώσεων και τις συλλογικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στόχος είναι η βελτίωση της οικονομικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας των Ελλήνων πολιτών. Είναι ένας στόχος, που όλοι εδώ σήμερα ενστερνιζόμαστε και δεσμευόμαστε να εργαστούμε για την επίτευξή του, από κοινού και συντονισμένα – εντός του πλαισίου της εντολής και των αρμοδιοτήτων του φορέα που ο καθένας εκπροσωπούμε.

Η βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των πολιτών έχει καταστεί μακροπρόθεσμη πολιτική προτεραιότητα για πολλές χώρες, με τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ομοίως, η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει υψηλή προτεραιότητα στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δράσεις του Ευρωσυστήματος. Αναγνωρίζει ότι η χρηματοοικονομική παιδεία συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς συντελεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση προωθεί την οικονομική ένταξη, η οποία με τη σειρά της μετριάζει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, όπως διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις οικονομικού περιεχομένου. Επίσης, στο Μουσείο μας διενεργούνται ξεναγήσεις προσαρμοσμένες σε μαθητές και φοιτητές όπως και περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, με θεματικές που αντλούνται από σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και προκλήσεις.

Επιπλέον, συμμετείχαμε (ως παγκόσμιος συντονιστής) στην πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ «Global Money Week 2023», που είναι μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, επιλέγοντας τη θεματική “Plan your money, plant your future” («Οργάνωσε το χρήμα σου, φύτεψε το μέλλον σου»). Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, υλοποιήσαμε καινοτόμες πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με επίκεντρο την αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής με την οικονομία.

Κυρίες και κύριοι,

Στο σημερινό περιβάλλον των ραγδαίων αλλαγών και της διάχυτης αβεβαιότητας παγκοσμίως, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι αναγκαίο εφόδιο και έχει αναδειχθεί σε θεμελιώδη δεξιότητα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Συμβάλλει στο σωστό προγραμματισμό της αποταμίευσης, συμπεριλαμβανομένης και αυτής για το σκοπό της συνταξιοδότησης, που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά καθίστανται πιο ανθεκτικά τόσο σε βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του εισοδήματός τους, όσο και μακροπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Επιπλέον, η ενίσχυση των επιπέδων χρηματοοικονομικής παιδείας του πληθυσμού μπορεί να διευκολύνει την πράσινη μετάβαση μέσω της καλύτερης κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών που καταναλώνει, όπως και των επενδύσεών του, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών του σε ασφαλιστικά προϊόντα.

Ταυτόχρονα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, υπογραμμίζουν τη σημασία του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης των σχετικών δεξιοτήτων.

Τα στοιχεία από τις πρόσφατες ποσοτικές έρευνες που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ αποτυπώνουν με σαφήνεια το επίπεδο της ψηφιακής χρηματοοικονομικής παιδείας στην Ελλάδα. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης σχετικά με το επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων, συμπεριφορών και στάσεων του πληθυσμού είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν πλήρως στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και οι πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είναι επίσης σημαντικό νομίζω, ο σχεδιασμός της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης να ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση διά βίου μάθησης, που δεν σταματά στην πύλη του σχολείου.

Η συντονισμένη και στρατηγική προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων όσων μπορούν να υποστηρίξουν δημόσιες πολιτικές που θα βελτιώσουν τις οικονομικές γνώσεις των πολιτών θα έχει θετικές επιδράσεις στις κεφαλαιαγορές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη συνολική οικονομία.

Κυρίες και κύριοι,

Η Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ελλάδα που παρουσιάζεται σήμερα είναι μια συνεκτική, συνολική και περιεκτική στρατηγική με σαφείς στόχους και οδικό χάρτη για την επίτευξή τους. Φιλόδοξη ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, θεωρώ ότι είναι μια εφικτή στρατηγική στη βάση των διαθέσιμων πόρων. Χρησιμοποιεί τη διεθνή εμπειρία και εστιάζει στην ενθάρρυνση καλών πρακτικών ως προς τη διαχείριση των χρημάτων, στην αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στη σημασία του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού.

Κατά την εφαρμογή της είναι σκόπιμο οι φορείς να συμμετέχουν σε διαρκή, ανοιχτό και γόνιμο διάλογο υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του ρόλου της ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσπάθεια για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Η σημερινή εκδήλωση επισφραγίζει εξάλλου τη συνέχιση της δέσμευσης όλων μας στην κατεύθυνση αυτή.

Αναμένω κατά συνέπεια με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού και του οδικού χάρτη υλοποίησής της που θα κάνει ο Andrea στη συνέχεια.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι