EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Νοέμβριος 2021

05/01/2022 - Δελτία Τύπου

  • Αμετάβλητο στο 0,05% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, το Νοέμβριο του 2021, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 3,73%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 3,68  εκατοστιαίες μονάδες.
  • Τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,04% και 3,51% αντίστοιχα.
  •  Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,47 εκατοστιαίες μονάδες.

1.         Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και 0,00% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,14%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,73%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,50%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 11,42%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 2,41%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,47%. 

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης, το Νοέμβριο του 2021, και διαμορφώθηκε στο 2,56% έναντι 2,85% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε στο 3,29% από 3,16% τον προηγούμενο μήνα.

 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,39%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 3,18%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 35 μονάδες βάσης στο 2,38%. 

2.         Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,10% και 0,07% αντίστοιχα.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,51%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων, καθώς και των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,91% και 6,41% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,29%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Σεπτέμβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Νοέμβριος 2021

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,03

0,03

0,03

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,01

0,00

0,00

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,14

0,14

0,14

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,05

0,05

0,05

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,28

14,48

14,50

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,25

4,13

4,02

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,49

6,49

6,47

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,33

2,43

2,41

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,29

11,39

11,42

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

2,51

2,85

2,56

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,35

4,36

4,39

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,28

3,36

3,18

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,41

2,73

2,38

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,24

3,16

3,29

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

3,77

3,94

3,73

Περιθώριο επιτοκίου

3,72

3,89

3,68

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Σεπτέμβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Νοέμβριος 2021

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,11

0,10

0,10

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,07

0,07

0,07

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,04

0,04

0,04

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,02

1,92

1,91

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,61

6,40

6,41

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,12

3,10

3,09

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,30

4,29

4,29

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,57

3,51

3,51

Περιθώριο επιτοκίου

3,53

3,47

3,47

Σημειώσεις:

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων δημοσιεύονται στην υποενότητα Επιτόκια καταθέσεων και δανείων στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επόμενο Δελτίο Τύπου με στοιχεία Δεκεμβρίου 2021 θα δημοσιευθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Ημερολόγιο δημοσίευσης

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι