EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Ιανουάριος 2011

14/01/2011 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία


Οι «Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ» μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ


Στις 6 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, από τον Ιανουάριο του 2011 και στο εξής, η μηνιαία δημοσίευση «Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)» θα είναι διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Δραστηριότητες αγορών

Προσωρινή διευκόλυνση για την παροχή ρευστότητας μέσω ανταλλαγής νομισμάτων με την Τράπεζα της Αγγλίας

Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία προβλέπεται να λήξει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Παράταση των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ


Κατόπιν συμφωνίας με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, και σε συντονισμό με την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έως την 1η Αυγούστου 2011 και να συνεχίσει να διενεργεί πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας επτά ημερών. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 21 Δεκεμβρίου 2010.


Μελέτη σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ για το 2010


Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ για το 2010 («2010 Euro Money Market Study»). Η όγδοη έκδοση της εν λόγω μελέτης βασίζεται σε έρευνες που καλύπτουν το δεύτερο τρίμηνο του 2009 και του 2010 και αναλύει τις τάσεις του όγκου των συναλλαγών στην εν λόγω αγορά και τις εξελίξεις που αφορούν την ενοποίηση και την αποτελεσματική λειτουργία της. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 21 Δεκεμβρίου 2010, συνοδευόμενη από δελτίο Τύπου.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση δανείων της EFSF


Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 η ΕΚΤ εξέδωσε απόφαση σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με δάνεια της European Financial Stability Facility (EFSF) σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (ΕΚΤ/2010/31). Η απόφαση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Απάντηση της ΕΚΤ στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αντικυκλικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας


Στις 13 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση που υιοθέτησε η ΕΚΤ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αντικυκλικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Η απάντηση της ΕΚΤ, η οποία ζητεί τον σχεδιασμό των εν λόγω αποθεμάτων ως αποτελεσματικού μέσου πολιτικής και τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των τραπεζών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την έκτακτη σταθεροποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ιρλανδία


Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας (CON/2010/92). Η γνώμη είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Γνώμη
της ΕΚΤ σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα και την παράταση του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων στη Σουηδία


Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας (CON/2010/93). Η γνώμη είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και τις νομοθετικές αρμοδιότητες του προέδρου της


Στις 21 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας (CON/2010/94). Η γνώμη είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επέκταση της στήριξης του Δημοσίου και μέτρα αναδιάρθρωσης κεφαλαίων όσον αφορά πολωνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την επιφύλαξη απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Στις 21 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας (CON/2010/95). Η γνώμη είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών


Στις 13 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CON/2011/1). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά θέματα

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαβίβαση εμπιστευτικών δεδομένων βάσει του κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς


Στις 27 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω απόφαση (ΕΚΤ/2010/33), η οποία καθορίζει τον μορφότυπο, τα μέτρα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας, καθώς και τις διαδικασίες  όσον αφορά τα δεδομένα που λαμβάνουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) από την Επιτροπή και τα δεδομένα που διαβιβάζονται από τις ΕθνΚΤ στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας


Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος τεχνικής βοήθειας του Ευρωσυστήματος για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. Σκοπός αυτού του διετούς προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν η ΕΚΤ και 21 εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, είναι να ενισχύσει τον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας και να επιτύχει την προσέγγισή της προς τα πρότυπα του ΕΣΚΤ. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε εύθετο χρόνο.

Εταιρική διακυβέρνηση

Οργανωτική αλλαγή


Στις 29 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση του μετασχηματισμού της προπαρασκευαστικής γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) – η οποία έως εκείνη τη στιγμή υπαγόταν στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – σε Γραμματεία του ΕΣΣΚ, μια νέα υπηρεσιακή μονάδα της ΕΚΤ η οποία λογοδοτεί στον Πρόεδρο. Η αλλαγή αυτή έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2011.


Συγκρότηση και εντολή της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας


Στις 13 Ιανουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της επιτροπής του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ που δημιουργήθηκε για να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων της ΕΚΤ που αφορούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (αντικαθιστώντας την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας, την οποία κατήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει της επίσημης ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου). Αυτή η νέα ρύθμιση θα αποτρέψει την επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής του ΕΣΣΚ. Η θητεία της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι η ίδια με τη θητεία των υπόλοιπων επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και θα λήξει στο τέλος Αυγούστου του 2013.


Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση της
Eesti Pank στο Ευρωσύστημα


Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Eesti Pank (ΕΚΤ/2010/34). Η απόφαση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Συμφωνία για την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Ε
esti Pank δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ


Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η ΕΚΤ και η Eesti Pank υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Eesti Pank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Η συμφωνία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του πλαισίου ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων


Στις 27 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι το 2010 καταγράφηκε περαιτέρω πρόοδος ως προς την εφαρμογή του πλαισίου ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων – το οποίο αντικαταστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από την απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) – και αποφάσισε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις προόδου προκειμένου να παρακολουθούν τις τροποποιήσεις των εθνικών νομικών πλαισίων και την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία στα κράτη μέλη.


Απόφαση της ΕΚΤ
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2009/25 για την ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010


Στις 22 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2009/25 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010 (ΕΚΤ/2010/32). Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι