EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

29/03/2010 - Ανακοινώσεις

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 27 Απριλίου 2010, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2009.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2009 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 228.160.613.-, ως εξής:

 - Για μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές
   (12% του μετοχικού κεφαλαίου)
  ευρώ   

 13.309.473.-

 - Για αύξηση του έκτακτου αποθεματικού    »  

 17.500.000.-

 - Για πρόσθετο μέρισμα 1,73 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές    »  

 34.366.253.-

 - Για φόρο μερισμάτων (Άρθρο 6, Ν. 3296/2004)    »  

 15.891.909.-

 - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο    »  

 147.092.978.-

 

5. Ανακοίνωση της εκποίησης των μετοχών που προέκυψαν από τα αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας [Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 8/10.6.2008, Φ.Ε.Κ. Α’ 107/11.6.2008].

6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2010.

9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2009.

10. Εκλογή Συμβούλων.

11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2010.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 3 (τρεις) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 26η Ιανουαρίου 2010. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από 25 σε 75- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες σε λογαριασμό Χειριστή στο Σ.Α.Τ.) είτε μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών» στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και την 21η Απριλίου 2010.

Τα πληρεξούσια με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 19η Απριλίου 2010.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι