EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Οκτώβριος 2008

24/10/2008 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Λειτουργικά θέματα

Αποφάσεις όσον αφορά πράξεις αναχρηματοδότησης και παροχής ρευστότητας σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια σειρά αποφάσεων που αφορούν πράξεις αναχρηματοδότησης, διαδικασίες δημοπρασίας και πάγιες διευκολύνσεις, καθώς και πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, με σκοπό την αντιμετώπιση των πιέσεων στις χρηματαγορές. Οι εν λόγω αποφάσεις ανακοινώθηκαν σε σχετικά δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά

Στις 22 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2003/9 της 12ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2008/10). Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αναθεώρηση της "Γενικής Τεκμηρίωσης" της ΕΚΤ

Στις 23 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου με τίτλο "Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος" (το οποίο αναφέρεται ως "Γενική Τεκμηρίωση") και εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2008/13). Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/13 θα αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση της Γενικής Τεκμηρίωσης μόλις τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2009. Η Γενική Τεκμηρίωση θα δημοσιευθεί αργότερα εντός του έτους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νομικές πράξεις σχετικά με την καταλληλότητα των ασφαλειών

Προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή τις αποφάσεις που έλαβε στις 15 Οκτωβρίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε στις 23 Οκτωβρίου 2008 έναν κανονισμό και μια κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2008/11 και ΕΚΤ/2008/12 αντιστοίχως). Οι δύο νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Γλωσσάριο όρων για τα συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού – δημόσια διαβούλευση

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με ένα γλωσσάριο όρων που αφορά τις τεχνικές πτυχές των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού της ΕΕ. Οι όροι αυτοί διατυπώνονται σε απλή (μη νομική) και κατανοητή από το χρήστη γλώσσα προκειμένου να γίνουν ευκολότερα αποδεκτοί. Με το γλωσσάριο επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη χρήση των όρων σε όλες τις δημοσιεύσεις του ΕΣΚΤ οι οποίες αφορούν τον τομέα των πληρωμών, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού. Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς και από άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2009 το αργότερο.

Σχέδια συστάσεων του ΕΣΚΤ και της CESR σχετικά με τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού τίτλων και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στην ΕΕ – δημόσια διαβούλευση

Στις 16 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, από κοινού με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Committee on European Securities Regulators - CESR), την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδια συστάσεων για συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού τίτλων και σχέδια συστάσεων για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("Draft recommendations for securities clearing and settlement systems and draft recommendations for central counterparties in the European Union"). Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιανουαρίου 2009. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το ΕΣΚΤ και η CESR θα διοργανώσουν από κοινού δημόσια ακρόαση για τις εν λόγω συστάσεις στα γραφεία της CESR στο Παρίσι. Οι συστάσεις καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του κοινού έργου του ΕΣΚΤ και της CESR για την ενίσχυση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού τίτλων. Σχετικό δελτίο Τύπου που ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 23 Οκτωβρίου 2008.

Έμμεση ζεύξη της Clearstream Banking Frankfurt με τη Euroclear France μέσω της Clearstream Banking Luxembourg

Στις 16 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έμμεση ζεύξη της Clearstream Banking AG Frankfurt με τη Euroclear France, μέσω της Clearstream Banking S.A. Luxembourg, ως αποδεκτή για την κάλυψη με ασφάλεια των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2008. Ο κατάλογος με τις αποδεκτές έμμεσες και άμεσες ζεύξεις ενημερώθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εξέλιξη της ρύθμισης σχετικά με τη φύλαξη διεθνών χρεογράφων και την καταλληλότητά τους για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 16 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αξιολόγηση νέων ρυθμίσεων φύλαξης των διεθνών χρεογράφων και της καταλληλότητάς τους για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η ρύθμιση για τα διεθνή χρεόγραφα υπό μορφή ενιαία καταχωρημένων τίτλων (global registered form) συμμορφώνεται προς τα πρότυπα χρήσης των συστημάτων διακανονισμού τίτλων της ΕΕ για τις πιστοδοτικές πράξεις του ΕΣΚΤ (“Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”) του Ευρωσυστήματος, υπό την προϋπόθεση της σύναψης των απαιτούμενων νομικών και συμβατικών διατάξεων. Όσον αφορά τα διεθνή χρεόγραφα υπό μορφή μεμονωμένων τίτλων (individual note form), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από τον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, λόγω της φθίνουσας σπουδαιότητάς τους. Σχετικό δελτίο Τύπου που παρουσιάζει αναλυτικά τις ρυθμίσεις δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα στην Ιρλανδία

Στις 3 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/44). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική νομοθεσία που αφορά τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ

Στις 8 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (CON/2008/45). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο Βέλγιο

Στις 8 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση πιστώσεων που χορηγεί η Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique στο πλαίσιο της συμβολής της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2008/46). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανταλλαγή και την απόσυρση τραπεζογραμματίων στη Σουηδία

Στις 9 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Sveriges Riksbank, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ανταλλαγή και την απόσυρση τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2008/47). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα στην Ιρλανδία

Στις 15 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/48). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με γερμανικές νομοθετικές διατάξεις περί αντικατάστασης κερμάτων ευρώ και γερμανικών αναμνηστικών κερμάτων ευρώ

Στις 16 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αντικατάσταση κερμάτων ευρώ και γερμανικών αναμνηστικών κερμάτων ευρώ (CON/2008/49). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο Βέλγιο

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που καλύπτει υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2008/50). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με συστήματα εγγύησης καταθέσεων και προστασίας των επενδυτών στην Ελλάδα

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με συστήματα εγγύησης καταθέσεων και προστασίας των επενδυτών (CON/2008/51). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ισπανία

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη δημιουργία ταμείου για την απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλα κυβερνητικά μέτρα προς ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/52). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών στην Πολωνία

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο συλλογής στατιστικών πληροφοριών της Narodowy Bank Polski (CON/2008/53). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δανία

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων της Δανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που εγγυάται την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων καταθετών και εγχειρόγραφων δανειστών (CON/2008/54). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη λήψη νομικών μέτρων για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χρηματοπιστωτική αγορά της Αυστρίας

Στις 20 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη λήψη νομικών μέτρων για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χρηματοπιστωτική αγορά (CON/2008/55). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Γαλλία

Στις 21 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Banque de France, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την παροχή κρατικών εγγυήσεων για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/56). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Γερμανία

Στις 21 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ίδρυση ταμείου για τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και άλλα μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/57). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ιταλία

Στις 23 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος (CON/2008/58). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ορθές πρακτικές όσον αφορά την επιλογή και την εντολή των Εξωτερικών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 27.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ

Στις 23 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση του εγγράφου σχετικά με τις ορθές πρακτικές όσον αφορά την επιλογή και την εντολή των Εξωτερικών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 27.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ ("Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute"). Οι ορθές πρακτικές επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξασφαλίζει ότι η σύσταση που απευθύνει προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών των ΕθνΚΤ διέπεται από εναρμονισμένα και ορθά κριτήρια επιλογής.

Πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζογραμματίων (Banknote Committee - BANCO)

Στις 23 Οκτωβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ton Roos, Διευθυντή Τραπεζογραμματίων της Διεύθυνσης Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ από την 1η Νοεμβρίου 2008, Πρόεδρο της BANCO. Η θητεία του αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2008 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2010 ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και του προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2007 για τρία έτη.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι