EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2015

18/02/2016 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2015: 1.082 εκατ. ευρώ (2014: 989 εκατ. ευρώ)

● Καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων: 609 εκατ. ευρώ (2014: 728 εκατ. ευρώ)

● Καθαροί τόκοι-έσοδα από το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων: 161 εκατ. ευρώ (2014: 2 εκατ. ευρώ)

● Δαπάνες που ανακτήθηκαν για εποπτικά καθήκοντα μέσω της είσπραξης τελών: 277 εκατ. ευρώ (2014: 30 εκατ. ευρώ)

● Τόκοι-έσοδα επί τραπεζογραμματίων: 42 εκατ. ευρώ (2014: 126 εκατ. ευρώ)

● Μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ: 257 δισεκ. ευρώ (2014: 185 δισεκ. ευρώ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2015 ήταν 1.082 εκατ. ευρώ (2014: 989 εκατ. ευρώ). Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τα υψηλότερα πραγματοποιηθέντα κέρδη από την πώληση τίτλων το 2015. Επιπλέον, ενώ το 2014 η ΕΚΤ ανέκτησε τις δαπάνες που συνδέονται με τα εποπτικά της καθήκοντα μόνο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, το 2015 ανέκτησε τις δαπάνες όλου του έτους.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 812 εκατ. ευρώ προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 29 Ιανουαρίου 2016. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 270 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Οι κύριες πηγές εσόδων της ΕΚΤ είναι τα κέρδη από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, οι τόκοι-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και, τα τελευταία έτη, οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων αποκτηθέντων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής.

Το 2015 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.475 εκατ. ευρώ (2014: 1.536 εκατ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 42 εκατ. ευρώ επί του μεριδίου της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ (2014: 126 εκατ. ευρώ) και καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 609 εκατ. ευρώ (2014: 728 εκατ. ευρώ) από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP), εκ των οποίων 224 εκατ. ευρώ (2014: 298 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 120 εκατ. ευρώ (2014: 173 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των δύο πρώτων προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και 161 εκατ. ευρώ από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (expanded asset purchase programme - APP) (2014: 2 εκατ. ευρώ). Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 18 εκατ. ευρώ (2014: 57 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 283 εκατ. ευρώ (2014: 217 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ (2014: 57 εκατ. ευρώ).

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ το 2015 (2014: 8 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των αποσβέσεων το 2015 οφείλεται κυρίως στη συνολική μείωση της αγοραίας αξίας των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.

Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες. Η ανάληψη εποπτικών καθηκόντων από την ΕΚΤ οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των μελών του προσωπικού και, ως εκ τούτου, το 2015 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 441 εκατ. ευρώ (2014: 301 εκατ. ευρώ).

Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν αποσβέσεις, μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ το 2015 (2014: 376 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτών των δαπανών αντανακλά κατά κύριο λόγο την έναρξη της απόσβεσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.

Οι δαπάνες της ΕΚΤ που συνδέονται με τα εποπτικά καθήκοντά της ανακτήθηκαν για ολόκληρο το 2015 μέσω των αντίστοιχων τελών που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες, ενώ το 2014 η ΕΚΤ ανέκτησε τις δαπάνες μόνο των τελευταίων δύο μηνών του έτους. Ως εκ τούτου, επήλθε αύξηση στο στοιχείο «Καθαρά έσοδα/έξοδα συνδεόμενα με αμοιβές και προμήθειες». Τα τέλη που συνδέονται με τον ΕΕΜ ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ το 2015 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014: 30 εκατ. ευρώ).

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 72 δισεκ. ευρώ σε 257 δισεκ. ευρώ το 2015 (2014: 185 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αγορά τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος APP, στην ανατίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που διακρατεί η ΕΚΤ, καθώς και στην αύξηση των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.

Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος (1) ανήλθε σε 2.781 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2015, έναντι 2.208 δισεκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις συνεχείς αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος APP.

Οι τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 586 δισεκ. ευρώ σε 803 δισεκ. ευρώ (2014: 217 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP μειώθηκαν κατά 21 δισεκ. ευρώ λόγω εξοφλήσεων. Η μείωση αυτή υπεραντισταθμίστηκε από τις αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος APP ανέρχονταν σε 650 δισεκ. ευρώ (2014: 31 δισεκ. ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Stefan Ruhkamp, τηλ.: +49 69 1344 5057.

Σημειώσεις

(1) Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2). Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αρχή της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Οι ζημίες απομείωσης μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος, καθώς και στον ενοποιημένο ετήσιο ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, εφαρμόζουν εθελουσίως τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.

(2) Οι τίτλοι οι οποίοι επί του παρόντος διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος υποκείμενο σε απομείωση. Το 2015 οι αγορές περιουσιακών στοιχείων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (third covered bond purchase programme - CBPP3) και στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP) επεκτάθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν και αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του δημόσιου τομέα (public sector asset purchase programme - PSPP). Τα προγράμματα CBPP3, ABSPP και PSPP συγκροτούν από κοινού το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (πρόγραμμα APP). Οι συνολικές μηνιαίες αγορές από τις ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος APP ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 60 δισεκ. ευρώ και προβλέπεται ότι θα διενεργούνται έως τα τέλη Μαρτίου του 2017, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

(3) Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι, εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, αναπροσαρμόζονται με βάση τις αγοραίες τιμές.

(4) Ο χρυσός και όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού.

(5) Τόκοι επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ: Όλες οι ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται σε ευρώ και τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό τη μορφή χρυσού.

(6) Διανομή κερδών/επιμερισμός ζημιών: Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών ανά έτος μπορεί να μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό, με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.

Τυχόν ζημία της ΕΚΤ μπορεί να καλυφθεί α) από τη γενική πρόβλεψη έναντι κινδύνων και το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και β) από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, κάθε εναπομένουσα καθαρή ζημία μπορεί να καταγράφεται στον ισολογισμό ως μεταφερόμενη ζημία και να αντισταθμίζεται από τυχόν καθαρά έσοδα που εισπράττονται τα επόμενα έτη.

(7) Τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP: Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ανεξόφλητα ποσά τίτλων που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, κατά εκδότη, στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP στις 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Χώρα έκδοσης

 

Ονομαστική αξία

(δισεκ. ευρώ)

Λογιστική αξία *

(δισεκ. ευρώ)

Μέση εναπομένουσα

διάρκεια

(έτη)

Ιρλανδία

 

9,7

9,4

3,3

Ελλάδα

 

14,6

13,4

3,5

Ισπανία

 

26,4

26,2

3,1

Ιταλία

 

63,5

61,8

3,4

Πορτογαλία

 

12,4

12,1

2,8

Σύνολο **

 

126,7

123,0

3,3

* Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος.

** Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.


(1) Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος βασίζεται σε προσωρινά μη ελεγχθέντα στοιχεία. Οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των ΕθνΚΤ θα έχουν οριστικοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου 2016 και ο τελικός ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί στη συνέχεια.

(2) Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11ης Νοεμβρίου 2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι