EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Φεβρουάριος 2010

26/03/2010 - Δελτία Τύπου

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης (1) προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών επιταχύνθηκε ελαφρά το Φεβρουάριο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 3,9% από 3,7% τον Ιανουάριο του 2010 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010, εμφανίζεται μικρή επιτάχυνση στην πιστωτική επέκταση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά παρουσιάζει ελαφρά επιβράδυνση.

Χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε το Φεβρουάριο του 2010 θετική καθαρή ροή 463 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2009: -62 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παρουσίασε μικρή επιτάχυνση και διαμορφώθηκε σε 4,9% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%). Επισημαίνεται όμως, ότι η ροή χρηματοδότησης το Φεβρουάριο του 2010 έχει επηρεαστεί από ενδο-ομιλικές κινήσεις ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου, που είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκυριακή αύξηση της καθαρής ροής. Χωρίς την κίνηση αυτή, οι καθαρές ροές της χρηματοδότησης θα ήταν τον μήνα αυτό αρνητικές (μείον 120 εκατ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση και μείον 237 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων).

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τη «Γεωργία», το «Εμπόριο» τον «Τουρισμό» και τους «Λοιπούς Κλάδους», ενώ επιταχύνθηκε ή παρέμεινε περίπου σταθερός προς όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Ειδικότερα, με αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής κινείται η πιστωτική επέκταση προς τη βιομηχανία για έκτο συνεχόμενο μήνα (Φεβρουάριος 2010: -3,0%, Ιανουάριος 2010: -2,9%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%), ενώ με θετικό αλλά χαμηλό δωδεκάμηνο ρυθμό κινείται αυτή προς το εμπόριο (Φεβρουάριος 2010: 1,6%, Ιανουάριος 2010: 3,2%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%). Επίσης, χαμηλοί ρυθμοί ανόδου παρατηρούνται στη χρηματοδότηση του κλάδου των κατασκευών (Φεβρουάριος 2010: 3,4%, Ιανουάριος 2010: 3,5%, Δεκέμβριος 2008: 35,2%) και της ναυτιλίας (Φεβρουάριος 2010: 2,3%, Ιανουάριος 2010: 1,9%, Δεκέμβριος 2008: 17,2%). Αντίθετα, με σχετικά υψηλούς ετήσιους ρυθμούς, πολύ πάνω από τον αντίστοιχο ρυθμό του συνόλου των επιχειρήσεων, αυξήθηκε και αυτό το μήνα η χρηματοδότηση των κλάδων «Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» (18,9%), «Τουρισμού» (7,7%), «Ηλεκτρισμού-Φωταερίου-Ύδρευσης» (27,9%), «Επικοινωνιών-Μεταφορών πλην Ναυτιλίας» (29,2%) και «Λοιπών» (7,0%).

Χρηματοδότηση των εγχώριων νοικοκυριών

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά το Φεβρουάριο του 2010 ήταν θετική 117 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2009: θετική ροή 259 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε ελαφρά στο 2,7% από 2,9% τον Ιανουάριο του 2010 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 165 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2010 (Φεβρουάριος 2009: 190 εκατ. ευρώ), ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρέμεινε αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (3,6%), (Δεκέμβριος 2008: 11,5%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αρνητική ροή 54 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2009: θετική ροή 107 εκατ. ευρώ), ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 1,1%, έναντι 1,6% τον Ιανουάριο του 2010 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος, η καθαρή ροή των "λοιπών" δανείων προς τα νοικοκυριά ήταν θετική 7 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2010 (Φεβρουάριος 2009: αρνητική ροή 39 εκατ. ευρώ), ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 0,5% από -1,0 % τον Ιανουάριο του 2010 (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών του μηνός Μαρτίου 2010 θα ανακοινωθούν στις 29 Απριλίου 2010.

 

Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Φεβρουάριος 2010

(1)Το υπόλοιπο της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά υπολογίζεται ως το άθροισμα των υπολοίπων των σχετικών δανείων και εταιρικών ομολόγων που διακρατούν οι τράπεζες πλέον το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τιτλοποιημένων δανείων και εταιρικών ομολόγων. Η μεταβολή της συνολικής χρηματοδότησης υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ των υπολοίπων της τραπεζικής χρηματοδότησης στα δύο χρονικά σημεία που ορίζουν την περίοδο αναφοράς. Η διαφορά αυτή προσαυξάνεται για τις διαγραφές δανείων που έγιναν στην περίοδο αναφοράς και διορθώνεται για τις συναλλαγματικές διαφορές που ενσωματώνονται στα υπόλοιπα των δανείων σε ξένο νόμισμα όταν αυτά εκφράζονται σε ευρώ, ώστε να προκύπτει η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα αφαιρούνται οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές (περίπτωση ανατίμησης των ξένων νομισμάτων ως προς το ευρώ) και προστίθενται οι αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές (περίπτωση υποτίμησης των ξένων νομισμάτων ως προς το ευρώ). Επισημαίνεται ότι κατ’ ανάλογο τρόπο υπολογίζονται και οι μεταβολές των επιμέρους κατηγοριών δανείων. Επιπλέον, για τον υπολογισμό της καθαρής ροής και του ρυθμού μεταβολής της χρηματοδότησης έχουν συνυπολογιστεί δάνεια και εταιρικά ομόλογα ύψους 4,5 δισεκ. ευρώ που μεταβίβασαν εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα εντός του 2009 σε θυγατρικές τους τράπεζες με έδρα εκτός Ελλάδος και σε εταιρεία παροχής πιστώσεων με έδρα εντός Ελλάδος. Tο Φεβρουάριο του 2010 όμως, μία τράπεζα επαναγόρασε μέρος των ομολόγων αυτών (0,3 δισεκ. ευρώ) και η συναλλαγή αυτή αν και οδήγησε σε αύξηση των υπολοίπων της χρηματοδότησης, δεν συνυπολογίστηκε στην καθαρή ροή του Φεβρουαρίου του 2010 και στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής, καθώς δεν επηρεάζει τη ροή χρηματοδότησης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι