EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Φεβρουάριος 2022

31/03/2022 - Δελτία Τύπου

  • Αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, το Φεβρουάριο του 2022, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 3,75%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 3,71 εκατοστιαίες μονάδες.
  • Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων στο 0,03% και 3,50% αντίστοιχα.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,47 εκατοστιαίες μονάδες.

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,00%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,14%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,75%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,69%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 51 μονάδες βάσης στο 11,37%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,39%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,91% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων σχεδόν αμετάβλητο στο 6,54%. 

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, το Φεβρουάριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 2,60%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,15% από 2,69% τον προηγούμενο μήνα.

 Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,42%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,46% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 2,38%.

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,03%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09%, και στο 0,06% αντίστοιχα.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,50%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,91% και 6,31% αντίστοιχα. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν επίσης σχεδόν αμετάβλητα στο 3,01% και 4,23% αντίστοιχα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Δεκέμβριος 2021

Ιανουάριος 2022

Φεβρουάριος

2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,03

0,03

0,02

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,00

0,00

0,00

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,14

0,14

0,14

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,04

0,04

0,04

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,63

14,65

14,69

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,02

3,91

3,91

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,42

6,56

6,54

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,05

2,36

2,39

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,34

11,88

11,37

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

2,83

2,80

2,60

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,46

4,37

4,42

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,32

3,46

3,46

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,77

2,69

2,38

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,41

2,69

3,15

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

3,76

3,90

3,75

Περιθώριο επιτοκίου

3,72

3,86

3,71

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Δεκέμβριος 2021

Ιανουάριος 2022

Φεβρουάριος

2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,09

0,09

0,09

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,07

0,06

0,06

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,04

0,04

0,03

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

1,89

1,90

1,91

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,34

6,29

6,31

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,02

3,03

3,01

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,25

4,22

4,23

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,51

3,51

3,50

Περιθώριο επιτοκίου

3,47

3,47

3,47

 

Σημειώσεις:

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων δημοσιεύονται στην υποενότητα «Επιτόκια καταθέσεων και δανείων» στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επόμενο Δελτίο Τύπου με στοιχεία Μαρτίου 2022 θα δημοσιευθεί στις 5 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Ημερολόγιο δημοσίευσης

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι