EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

04/06/2021 - Δελτία Τύπου

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αναμφισβήτητα η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και η ενίσχυση των οικονομιών αποτελούν σήμερα κορυφαίες προτεραιότητες. Στην πραγματικότητα όμως η παρούσα συγκυρία προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία, με το τριπλό όφελος της ταυτόχρονης αντιμετώπισης της υγειονομικής, της οικονομικής και της κλιματικής κρίσης.

Σήμερα, δεκαπέντε μήνες μετά την επίσημη κήρυξη της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη μοναδική ευκαιρία, μέσα από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), να θέσουν τις χώρες τους σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά, δημιουργώντας οικονομικές ευκαιρίες, μειώνοντας τη φτώχεια και τις ανισότητες και βελτιώνοντας την υγεία όλων των πολιτών, αλλά και του πλανήτη.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί και πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη για τη μετατροπή της τρέχουσας κρίσης σε ευκαιρία, χτίζοντας πιο ανθεκτικές κοινωνίες και ολοκληρώνοντας μια δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα, με προστασία του περιβάλλοντος και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.»

H Τράπεζα της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον

Η Τράπεζα της Ελλάδος τα τελευταία δώδεκα χρόνια ασχολείται με την κλιματική αλλαγή μέσω της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ). Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν αναδείξει το μεγάλο κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της προσαρμογής στη μεταβολή του κλίματος, ως μέτρου μείωσης των ζημιών. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει:

  • στο οκταετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life IP “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, το οποίο αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εθνικό έργο για την προσαρμογή της χώρας μας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
  • στο “Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα” (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS), ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και
  • στην κοινή πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, του World Meteorological Organization (WMO) και της UNESCO με τίτλο “Addressing climate change impacts on cultural and natural heritage”, που έχει στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα παγκοσμίως που προσυπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), οι οποίες μεταξύ άλλων ενθαρρύνουν τις τράπεζες να κατευθύνουν κεφάλαια σε δράσεις που συνεισφέρουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, οι Αρχές θέτουν πρότυπα διαφάνειας, ώστε οι τράπεζες να ελέγχουν και να υπολογίζουν την επίδραση των χρηματοδοτήσεών τους και να δημοσιοποιούν τον αντίκτυπό τους, θετικό ή αρνητικό, στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Αναφορικά με το περιβάλλον, η Τράπεζα της Ελλάδος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ορθολογική χρήση των απαραίτητων για τη λειτουργία της πόρων.

 

Επιπλέον, προχωρά σε δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων της, στην επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών προμηθειών, στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της και στην περιβαλλοντική διαχείριση των εργασιών της.

 

Τέλος, από το 2019 έχει υιοθετήσει κριτήρια  βιώσιμων και υπεύθυνων πρακτικών “SRI”  (Sustainable and Responsible Investing) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων ιδίων διαθεσίμων της και έχει επενδύσει ένα μέρος σε “πράσινα ομόλογα” (green bonds) που έχουν εκδοθεί από κράτη και υπερεθνικούς οργανισμούς, ενώ εντός του 2021 αναμένεται να επενδύσει και σε άλλα προϊόντα, όπως το “green bond fund”  (Green BISIP) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι