EN

Δελτία Τύπου

 • Κοινοποίηση:

Προσαρμογή των όρων χρηματοδότησης για αγορά τίτλων

17/03/2000 - Δελτία Τύπου

Με την ΠΔ/ΤΕ 2459/17.3.2000 τροποποιείται το πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα φυσικών και νομικών προσώπων για την αγορά τίτλων. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

 • Χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων για απόκτηση ή επαύξηση συμμετοχής τους στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με ποσοστό τουλάχιστον 5%.
 • Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης νομικών και φυσικών προσώπων για την αγορά τίτλων εισηγμένων στο ΧΑΑ ή μη, εφόσον με την αγορά εξασφαλίζεται, διατηρείται ή προσαυξάνεται η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης με ποσοστό τουλάχιστον 5%. Το ποσοστό αυτό εξασφαλίζει σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η απόκτηση ή εκχώρησή της υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (Π.Δ. 51/92, όπως τροποποιήθηκε με το Ν2744/99).
 • Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος μέχρι σήμερα πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο η δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής της μορφής περιορίζετο μόνο σε πρόσωπα που αποκτούν τον έλεγχο της επιχείρησης (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20).
 • Χρηματοδότηση φυσικών προσώπων και έναντι ενεχύρου τίτλων εισηγμένων στο ΧΑΑ
 • Επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε φυσικά πρόσωπα έναντι ενεχύρου τίτλων εισηγμένων στο ΧΑΑ που προέρχονται από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του δανειοδοτούμενου ή από νέες αγορές που πραγματοποιεί με το προϊόν του δανείου. Μέχρι σήμερα τα δάνεια χορηγούντο με ενέχυρο μόνο επί εισηγμένων στο ΧΑΑ τίτλων που ο χρηματοδοτούμενος θα αποκτούσε με το προϊόν του δανείου.
 • Η διάρκεια των χρηματοδοτήσεων θα καθορίζεται πλέον ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, έναντι της ισχύουσας, μέχρι σήμερα, καθορισμένης διάρκειας των 18 μηνών.
 • Το ανώτατο όριο (15 εκατ. δρχ) και το ποσοστό του δανείου επί της αξίας των τίτλων (ποσοστό 50%) δεν μεταβάλλονται.
 • Για την ως άνω απόφαση ελήφθησαν υπόψη:
 • Η σκοπιμότητα περαιτέρω απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος εν όψει της ένταξης της χώρας στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ και ειδικότερα του εντεινόμενου ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα.
 • Η εκτίμηση ότι οι ως άνω προσαρμογές θα αμβλύνουν τις πιέσεις στην αγορά κεφαλαίων και κατά συνέπεια θα περιορίσουν ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα και, γενικότερα, στην οικονομία.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες για αγορά τίτλων ή με ενέχυρο τίτλους θα γίνεται με τραπεζικά κριτήρια και σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που διέπουν τις τραπεζικές πιστοδοτήσεις.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι