EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Τράπεζας στην οδό Αμερικής

28/01/2004 - Ομιλίες

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα

 στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Τράπεζας

 στην οδό Αμερικής

28 Ιανουαρίου 2004

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας καλωσορίζω σήμερα στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλων των μελών της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση. Και βεβαίως θέλω ευθύς εξαρχής να ευχαριστήσω όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιαίτερα το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Τομπάζη και την εταιρία "Ελληνική Τεχνοδομική" που κατασκεύασε το έργο, καθώς και τα στελέχη της Τράπεζας που εργάστηκαν σε όλη τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας, από την αρχική αγορά το έτος 2000 μέχρι τη ρύθμιση και της τελευταίας τεχνικής λεπτομέρειας, ώστε το κτήριο αυτό να παραδοθεί στον κατάλληλο χρόνο, διευκολύνοντας έτσι την Τράπεζα να ανταποκριθεί πληρέστερα στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα.

Μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωσυστήματος και ταυτόχρονα επιτελεί λειτουργίες πλήρως ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας στην ελληνική επικράτεια. Παρά το γεγονός ότι υιοθετήσαμε το ενιαίο νόμισμα και παραιτηθήκαμε από το δικαίωμα χάραξης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής, το φάσμα και ο όγκος των εργασιών της Τράπεζας δεν μειώθηκε, όπως νομίζουν ορισμένοι. Αντίθετα, αυξήθηκε, επειδή οι ευθύνες της Τράπεζας στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος (π.χ. Η εφαρμογή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η εκτύπωση τραπεζογραμματίων), καθώς και η μεταβαλλόμενη φύση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια νέες δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν και τις ανάλογες υποδομές. Αναφέρω χαρακτηριστικά:

-- τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων του Δημοσίου (ΗΔΑΤ) από το Μάιο του 1998 και τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση της μηχανογραφικής υποδομής της τα χρόνια που ακολούθησαν,

-- την εγκατάσταση, αρχίζοντας από το 1999, μεγάλων εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν το σύστημα πληρωμών ΕΡΜΗΣ (το οποίο ανέπτυξε η Τράπεζα της Ελλάδος και με το οποίο η χώρα μας συμμετέχει στο διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET).

-- το νέο Λογιστικό Σχέδιο της Τράπεζας και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για το Ισοζύγιο Πληρωμών,

-- τη δημιουργία, από το 2001, της νέας Διεύθυνσης Στατιστικής,

-- την προσαρμογή, από τις αρχές του 2001, των συστημάτων επικοινωνίας της Τράπεζας της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη λειτουργία, από τις αρχές του 2002, του μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από το δίκτυο της Τράπεζας,

-- τη συμπλήρωση, αρχίζοντας από το 2002, της υλικοτεχνικής υποδομής για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας.

Οι νέες αυτές δραστηριότητες και υποδομές εξηγούν την ανάγκη για πρόσθετους χώρους και, συνεπώς, την παρουσία μας εδώ στο νέο κτήριο. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το κτήριο του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας είναι παραδοσιακό και διατηρητέο και, επομένως, πολλοί χώροι του δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν ως χώροι εργασίας. Για το λόγο αυτό, ορισμένες σημαντικές υπηρεσίες της Τράπεζας στεγάζονταν μέχρι πρόσφατα σε μισθωμένους χώρους στη γύρω περιοχή, ενώ τώρα πλέον οι εργασίες τους διεξάγονται, όπως είχε σχεδιαστεί, στο κτήριο που εγκαινιάζουμε σήμερα.

Η πιο σημαντική από τις εν λόγω εργασίες είναι η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στο νέο κτήριο έχει στεγαστεί η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, το έργο της οποίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για την προαγωγή της διαφάνειας στις συναλλαγές. Μάλιστα, ο ρόλος αυτής της Διεύθυνσης θα γίνεται συνεχώς σημαντικότερος (επομένως και οι ανάγκες της σε προσωπικό και υποδομές μεγαλύτερες), δεδομένου ότι η αυξανόμενη διεθνοποίηση της δραστηριότητας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, η ανάπτυξη πιο σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τεχνικών και η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση και επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα συνεπάγονται ορισμένους κινδύνους, η αντιμετώπιση των οποίων θα καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για αποτελεσματική εποπτεία.

Στο κτήριο στεγάζεται επίσης η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης. Πέραν της παραδοσιακής της αρμοδιότητας για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας, η Διεύθυνση αυτή έχει πλέον επιφορτιστεί με τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και με τη διενέργεια επιθεωρήσεων έργων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, σύμφωνα με κοινά προγράμματα που καταρτίζονται από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων έχει εξαιρετική σημασία, δεδομένου ότι η τεχνολογία πληροφορικής διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Εξάλλου, στον 6ο όροφο του νέου κτηρίου υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, με τα πλέον κατάλληλα οπτικοακουστικά συστήματα, για χρήση από το Κέντρο Επιμόρφωσης Προσωπικού. Το Κέντρο αυτό θα έχει τώρα την δυνατότητα να εκπληρώσει καλύτερα το ρόλο του όσον αφορά τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων, αλλά και προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και στόχους. Στις ίδιες εγκαταστάσεις θα διοργανώνονται και τα ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και την ΕΚΤ, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για στελέχη και υπαλλήλους κεντρικών τραπεζών των χωρών που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλων γειτονικών χωρών.

Μεσοπρόθεσμα, στο κτήριο αυτό θα στεγαστούν επίσης το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος (στο πρώτο και δεύτερο ισόγειο), καθώς και ένα τμήμα του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας. Το Μουσείο και το Αρχείο θα αναδείξουν τη συνεισφορά της Τράπεζας στην ελληνική οικονομία, με την οποία είναι συνυφασμένη η λειτουργία του Ιδρύματος για τρία τέταρτα του αιώνα, και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν συμβολή στην καταγραφή της ιστορίας του Ιδρύματος. Ήδη, με την ευκαιρία των εγκαινίων, φιλοξενείται στο μουσειακό χώρο του νέου κτηρίου έκθεση των έργων του μεγάλου ζωγράφου Μιχαήλ Αξελού, τα οποία πρόσφατα δωρήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος από την κόρη του κυρία Άννα Αξελού-Κοντομάτη. Ο Μιχαήλ Αξελός, ο οποίος έζησε από το 1877 έως το 1965, εργάστηκε από το 1938 και μετά στην Τράπεζα της Ελλάδος, το σήμα της οποίας εμπνεύστηκε και φιλοτέχνησε, ενώ δημιούργησε τα πρώτα τραπεζογραμμάτια που σχεδιάστηκαν στην Ελλάδα από Έλληνα καλλιτέχνη, με πηγές έμπνευσης από την ελληνική αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους και τη σύγχρονη ελληνική ζωή.

Το νέο μας κτήριο αποτελείται από έξι υπόγειους ορόφους, το πρώτο και δεύτερο ισόγειο, και οκτώ υπέργειους ορόφους, με συνολική επιφάνεια 13.279 τετραγωνικών μέτρων. Είμαι βέβαιος ότι το κτήριο αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Αναφέρω χαρακτηριστικά τα ειδικά συστήματα ηχομείωσης και ηχομόνωσης, τα υπερσύγχρονα συστήματα κλιματισμού, πυρόσβεσης και ασφαλείας, καθώς και τη "δομημένη καλωδίωση", η οποία επιτρέπει να γίνεται πολύ εύκολα η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ θέσεων εργασίας (χωρίς, π.χ., να δημιουργείται πρόβλημα όταν ένας υπάλληλος μετακινείται σε άλλο γραφείο).

Τέλος, πιστεύω ότι το ίδιο το κτήριο αποτελεί απτή προσφορά - για την οποία η Τράπεζα θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη - στην αισθητική της πόλης, ως υπόδειγμα εναρμόνισης με το δομημένο περιβάλλον, με τα γειτονικά κτήρια και σύνδεσης με το δημόσιο χώρο της πόλης. Ειδικότερα το δημόσιο πρόσωπο του κτηρίου εναρμονίζεται, ιδίως μέσω της επένδυσης από μάρμαρο χρώματος ανοικτής ώχρας, με το χρωματισμό των όψεων τόσο των δύο διατηρητέων νεοκλασικών κτηρίων προς την οδό Σταδίου όσο και του ιστορικού κτηρίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού απέναντι. Αρχιτεκτονικά το νέο κτήριο είναι αρμονικά ενταγμένο στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει κτήρια που έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές εποχές. Τις βραδυνές ώρες, ο πρωτοποριακός εξωτερικός φωτισμός του κτηρίου αναδεικνύει αισθητικά την παρουσία του στο κέντρο της πόλης. Κυρίως όμως το κτήριο διατηρεί βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτηρίου του Κεντρικού Καταστήματος, στο οποίο ευθέως αναφέρεται και για το οποίο ο Ηλίας Βενέζης, που, όπως είναι γνωστό, υπήρξε υπάλληλος της Τράπεζας, έγραφε: "Η πρόσοψις του νέου κτηρίου φανερώνει ακόμη και τον χαρακτήρα του Ιδρύματος. Εμπνέει την ήρεμον σταθερότητα και την εμπιστοσύνην προς την επιτυχή έκβασιν της ειλικρινούς και σοβαράς εργασίας, αι οποίαι είναι αι διέπουσαι αρχαί της οργανώσεως και λειτουργίας της Τραπέζης.".

Με την πεποίθηση ότι οι λόγοι αυτοί ισχύουν απόλυτα και στη σημερινή περίσταση, σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι