EN

Πρόληψη ξεπλύματος χρήματος

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή ως προς την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής, από τα εποπτευόμενα από αυτήν ιδρύματα.

Τ​​​ο ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχει, κυρίως, διαμορφωθεί από την ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις «Σαράντα (40) Συστάσεις για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ)», όπως υιοθετήθη​καν το Φεβρουάριο του 2012 από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF) ως διεθνή φορέα θέσπισης των σχετικών προτύπων και οδηγιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, ελέ​γχει τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εφαρμόζουν.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλ​άδ​​​​ος έχει εκδώσει εκτενή τυπολογία ύποπτων συναλλαγών με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία.

Τονίζεται ότι η Τ​​​ράπεζα της Ελλάδος, πέρα της αρμοδιότητας ελέγχου τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων επίδειξης δέουσας επιμέλειας κατά τη διενέργεια των συναλλαγών από τα εποπτευόμενα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεν έχει προανακριτικές αρμοδιότητες, ούτε την ευθύνη διερεύνησης των αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διερευνά ενδελεχώς τις ύποπτες συναλλαγές και να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο  διαμορφώνεται με βάση τον Νόμο, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ, τις Πράξεις Διοικητή, τις Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής, τις Αποφάσεις ΕΤΠΘ/ΕΠΑΘ, Εγκυκλίους και διευκρινιστικά έγγραφα.

Νομοθεσί​α

Ο νόμος 4557/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4734/08.10.2020 αποτελεί τη βάση του ισχύοντος ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενσωματώνει τις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 και 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οδηγίες και Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του Kανονισμού (ΕΚ) 1781/2006. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 26η Ιουνίου 2017.
 • Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του Kανονισμού (ΕΚ) 1781/2006. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 26η Ιουνίου 2017.
 • Οδηγία 2015/849/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Oδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Oδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής.
 • Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ.
 • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής.
 • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31.1.2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες.

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

 • Ενοποιημένο κείμενο: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/163 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 όσον αφορά τη διαγραφή των Νήσων Κέιμαν και της Ιορδανίας από τον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Εφαρμογή Περιοριστικών Μέτρων (Οικονομικές Κυρώσεις)

 1. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ.
 2. Αναθεώρηση βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων).

Τεχνικά Ρυθμιστικά Πρότυπα, Κατευθυντήριες Οδηγίες και Γνώμες Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών

Τεχνικά Ρυθμιστικά Πρότυπα Κατευθυντήριες Οδηγίες  

Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη χρήση λύσεων εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες καθορίζουν τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για να διασφαλίσουν την εφαρμογή ασφαλών και αποτελεσματικών πρακτικών  εξ αποστάσεως ταυτοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) και το πλαίσιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ.  

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους Παράγοντες Κινδύνου-1.3.2021

Κατευθυντήριες Οδηγίες σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 (4) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 για τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες που θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές, οι οποίες καταργούν και αντικαθιστούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες JC/2017/37

Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - Kατευθυντήριες Οδηγίες για τα κολλέγια ΚΞΧ/ΧΤ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες καθορίζουν ένα πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών προληπτικής εποπτείας και των αρμόδιων αρχών ΚΞΧ/ΧΤ, για σκοπούς εποπτείας ΚΞΧ/ΧΤ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους Παράγοντες Κινδύνου-4.1.2018

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18, παράγραφο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη τους. Επίσης αναφέρεται  και στους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας επί τη βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αποτροπή της χρησιμοποίησης των μεταφορών κεφαλαίων για ΞΧ/ΧΤ

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες βάσει του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) προκειμένου να εντοπίζουν στοιχεία που απουσιάζουν ή ελλιπή στοιχεία για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο.  Επίσης τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζουν για τον χειρισμό των μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα στοιχεία.

Γνώμες

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-3.3.2021

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος και Ευρωπαϊκής Οδηγίας Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων-11.12.2020

 

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ως προς τον τρόπο συνυπολογισμού των κινδύνων Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης

 

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το μελλοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ

Γνώμη της EBA ως προς την ενημέρωση των εποπτευόμενων οντοτήτων σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας

Κοινή Γνώμη σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης-4.10.2019

 

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τη φύση των κοινοποιήσεων διαβατηρίου που αφορούν αντιπροσώπους και διανομείς βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (PSD2), της Οδηγίας 2009/110 / ΕΚ (EMD2) και της Οδηγίας 2015/849 (AMLD)

Κοινή Γνώμη σχετικά με τη χρήση καινοτόμων λύσεων στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Κοινή Γνώμη σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης.

Γνώμη της EBA σχετικά με την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, οι οποίοι αιτούνται άσυλο και προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Πράξεις Διοικητή, Εκτελεστικής Επιτροπής και Αποφάσεις ΕΤΠΘ/ΕΠΑΘ

Πράξεις Διοικητή,  Εκτελεστικής Επιτροπής και Αποφάσεις ΕΤΠΘ/ΕΠΑΘ

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009, με την οποία εξειδικεύονται, με βάση την  αρχή  της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων.

Πράξεις Διοικητή, Εκτελεστικής Επιτροπής και Αποφάσεις ΕΤΠΘ/ΕΠΑΘ

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009, με την οποία  εξειδικεύονται, με βάση την  αρχή  της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων.

Η Απόφαση αυτή επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα και στους εποπτευόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να έχουν καταγεγραμμένη πολιτική για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Επίσης, ενισχύει το ρόλο και εξειδικεύει τα καθήκοντα του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους, που κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο οφείλει να ορίζει για τη γνωστοποίηση ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

Επιπλέον, παρέχει αναλυτικές οδηγίες στα εποπτευόμενα πρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κλπ. 

Ακόμα, με την απόφαση αυτή συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, αντί της ανάληψης μετρητών εκ μέρους των συναλλασσόμενων, για ποσά μεγαλύτερα  των €50.000, να αποδίδουν το σχετικό ποσό μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Επιπλέον, με την Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008», ταξινομούνται οι επιμέρους υποχρεώσεις συμμόρφωσης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων κατά είδος και ως προς τον βαθμό σπουδαιότητας, στις εξής κλίμακες: ιδιαιτέρως σοβαρή, σοβαρή, απλή και επιπλέον εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού, επιμέτρησης αλλά και δημοσιοποίησης των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων.

Όσον αφορά στην εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των ασφαλιστικών εταιριών που ασκούν ασφαλίσεις ζωής ή παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με επενδύσεις και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ισχύουν όσα αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης με αριθμό 154/5Α/31.08.2009. Η εν λόγω Απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 177/1/16.9.2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 172/1/29.05.2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους εποπτευόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009 με θέμα την «πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Aπόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 με θέμα «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008».

Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008»:

Oι αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 και 290/12/11.11.2009 συμπληρώθηκαν από την απόφαση ΕΤΠΘ 300/30/28.07.2010. Ακολούθως, η ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 τροποποίησε τις Αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009, ενώ η Απόφαση ΕΠΑΘ 94/23/15.11.2013, η ΠΕΕ 172/2/29.5.2020 και ΠΕΕ 188/1/26.4.2021 τροποποίησαν περαιτέρω την Απόφαση 281/5/17.3.2009.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Πολυμερής Συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΕΚΤ και εθνικών αρχών αρμόδιων για την εποπτεία πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος & Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία που προβλέπει τους πρακτικούς όρους ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (υπό την ιδιότητά της ως αρχής προληπτικής εποπτείας) και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος-ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ), βάσει του άρθρου 57α(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Η Πολυμερής Συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω εποπτικών αρχών και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων και στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέμησης του ΞΧ και της ΧΤ.

Πολυμερής Συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΕΚΤ και εθνικών αρχών αρμόδιων για την εποπτεία πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος & Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία που προβλέπει τους πρακτικούς όρους ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (υπό την ιδιότητά της ως αρχής προληπτικής εποπτείας) και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος-ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ), βάσει του άρθρου 57α(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Η Πολυμερής Συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω εποπτικών αρχών και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων και στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέμησης του ΞΧ και της ΧΤ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών (Digital Onboarding)

• 03/06/2020-Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος:
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών από τις τράπεζες και άλλους εποπτευόμενους φορείς ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 172/1/29.05.2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο ή λήψης δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic-selfie)
Η νέα Πράξη ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευέλικτων και τεχνολογικά καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εναρμονίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί όρους ισότιμου ανταγωνισμού για τα ελληνικά ιδρύματα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Η Πράξη αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα στην τρέχουσα συγκυρία αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς δημιουργεί διαύλους παροχής υπηρεσιών που διευκολύνουν την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Η Πράξη περιλαμβάνει ένα συνδυασμό οργανωτικών, τεχνικών και διαδικαστικών μέτρων που διασφαλίζουν την αξιόπιστη εξακρίβωση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων και αποσκοπούν στην αποτροπή του κινδύνου πλαστοπροσωπίας. Προβλέπονται δύο μέθοδοι για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέου πελάτη: α) τηλεδιάσκεψη (video conference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο, η οποία παρέχει τα υψηλότερα εχέγγυα αξιοπιστίας, και β) αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω λήψης δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic selfie), υπό την προϋπόθεση εφαρμογής πρόσθετων δικλίδων ασφαλείας.
Τα έγγραφα ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που γίνονται αποδεκτά είναι αυτά που φέρουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαβατήριο. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνεται αποδεκτό και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες, μόνο κατά τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητάς του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, λόγω άμεσης πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες, αυξημένης ταχύτητας συναλλαγών, χαμηλότερου κόστους και δυνατότητας γεωγραφικής επέκτασης. Ταυτόχρονα ωστόσο, παρουσιάζει και προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τις εν λόγω προκλήσεις στοχεύει να αντιμετωπίσει η εκδοθείσα Πράξη, θεσπίζοντας σύγχρονους κανόνες για την αξιόπιστη ταυτοποίηση του πελάτη και τον περιορισμό του κινδύνου που απορρέει από τη μη φυσική παρουσία του.

Κίνδυνοι Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας λόγω COVID-19

   Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

   Δείτε εδώ την ανακοίνωση της FATF.

   Σχετικό Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.           

   • 21/06/2019-Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος:

    Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η FATF, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε στις 20/6, την έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας, βάσει της οποίας η χώρα μας υπάγεται στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός κρατών παγκοσμίως. Με την εν λόγω έκθεση, που θα δημοσιοποιηθεί σε έξι εβδομάδες, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης του ΞΧ και της ΧΤ.

    Ως προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η έκθεση αποδέχεται πλήρως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει και εκτιμά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ των εποπτευόμενων κλάδων και των επιμέρους εταιρειών και ασκεί αποτελεσματική εποπτεία επί τη βάσει αυτών των κινδύνων. Οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν επίσης καλή κατανόηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ και των υποχρεώσεών τους και εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους αυτούς.

    Η επιτυχής αξιολόγηση της χώρας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, βάσει των αναθεωρημένων αυστηρών προτύπων της FATF, ενισχύει σημαντικά την φήμη και την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεδομένου ότι οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αξιολογούν τον κίνδυνο χώρας των αντισυμβαλλομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις αξιολογήσεις της FATF, αναμένεται ότι η επιτυχής αξιολόγηση θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών, καθώς και εν γένει στις διασυνοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες του συνόλου των ελληνικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

    Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε προ 2,5 ετών με την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, συγχαίρει τέλος το Υπουργείο Οικονομικών υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

   Δημοσίευση Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

   Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, σε συνέχεια της έγκρισής της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 7.α.(γγ) του ν. 4557/2018.

   Τα εποπτευόμενα ιδρύματα καλούνται να εξετάσουν αναλυτικά την εν λόγω έκθεση και να τη λάβουν υπόψη στο πλαίσιο των δικών τους εκτιμήσεων κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος/Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 1 και 2, του ν. 4557/2018 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην παρ. 1.3 (i) στοιχείο ε και στο κεφ. 4 περί προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009. Τα εποπτευόμενα ιδρύματα θα πρέπει να επικεντρωθούν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησής του, στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης που αφορούν στην εκτίμηση απειλής και ιδίως στην εκτίμηση τρωτότητας του τραπεζικού τομέα, του τομέα ασφαλίσεων ζωής και του τομέα λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

   Οι εκτιμήσεις τρωτότητας των εν λόγω τομέων εκπονήθηκαν από ομάδες εργασίας με επικεφαλής στελέχη του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων της Τράπεζας της Ελλάδος και συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και αποτυπώνουν την τρωτότητα έκαστου χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον εγγενή κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και από την αξιολόγηση των γενικών μηχανισμών ελέγχου για την πρόληψη του ΞΧ/ΧΤ.

   Ανακοινώσεις FATF για χώρες υψηλού κινδύνου για τις οποίες απαιτείται λήψη μέτρων και χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση

   • Ανακοίνωση της FATF της 23ης Φεβρουαρίου 2024 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες 
   • Ανακοίνωση της FATF της 23ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   • Ανακοίνωση της FATF της 23ης Φεβρουαρίου 2024 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες 
   • Ανακοίνωση της FATF της 23ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   • Ανακοίνωση της FATF της 27ης Οκτωβρίου2023 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 27ης Οκτωβρίου 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   • Ανακοίνωση της FATF της 23ης Ιουνίου 2023 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

   • Ανακοίνωση της FATF της 23ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF

   • Ανακοίνωση της FATF της 24ης Φεβρουαρίου 2023 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   • Ανακοίνωση της FATF της 24ης Φεβρουαρίου 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   • Ανακοίνωση της FATF της 21ης Οκτωβρίου 2022 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   • Ανακοίνωση της FATF της 21ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   •  Ανακοίνωση της FATF της 17ης Ιουνίου 2022 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 17ης Ιουνίου 2022σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   •  Ανακοίνωση της FATF της 4ης Μαρτίου 2022 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 4ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF  
   •  Ανακοίνωση της FATF της 21ης Οκτωβρίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF 
   •  Ανακοίνωση της FATF της 25ης Ιουνίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 25ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   •  Ανακοίνωση της FATF της 25ης Φεβρουαρίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 25ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF 
   •  Ανακοίνωση της FATF της 23ης Οκτωβρίου 2020 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   •  Ανακοίνωση της FATF της 30ης Ιουνίου 2020 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 30ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   •  Ανακοίνωση της FATF της 21ης Φεβρουαρίου 2020 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Ανακοίνωση της FATF της 21ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF
   •  Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Οκτωβρίου 2019 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Έγγραφο της FATF του Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
   •  Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Ιουνίου 2019 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Έγγραφο της FATF του Ιουνίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
   •  Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2019 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
   •  Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
   •  Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Οκτωβρίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.
   •  Έγγραφο της FATF του Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF.
   •  Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Ιουνίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.
   •  Έγγραφο της FATF του Ιουνίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF 
   •  Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.
   •  Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF.
   •  Ανακοίνωση της FATF του Νοεμβρίου 2017 για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.
   Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
   Αποδέχομαι