EN

Αποδεκτοί τίτλοι και μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

H Τράπεζα της Ελλάδος αποδέχεται εμπορεύσιμα και μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων ως ασφάλειες για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και για την παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης.

Διασυνοριακή χρήση των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων

Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος μπορούν να χρησιμοποιούν αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία σε διασυνοριακή βάση, δηλαδή να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους-μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε άλλο κράτος-μέλος. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διασυνοριακή βάση κατά το διακανονισμό πάσης φύσεως πράξεων με τις οποίες το Ευρωσύστημα παρέχει ρευστότητα έναντι ασφάλειας με τη μορφή αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.

Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ)

Για τη διασυνοριακή χρήση ενεχύρου, το Ευρωσύστημα έχει αναπτύξει το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ). Το ΣΑΚΤ διασφαλίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αποδεκτά ως ασφάλεια για την εκτέλεση πράξεων νομισματικής πολιτικής ή για την εξασφάλιση ρευστότητας στο TARGET2 είναι διαθέσιμα σε όλους τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των περιουσιακών στοιχείων ή των αντισυμβαλλόμενων. 

Πλαίσιο Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ECAF)

Το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πιστοληπτική αξιολόγηση (Eurosystem Credit Assessment Framework - ECAF) σκοπό έχει να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλειες στις πράξεις νομισματικής πολιτικής, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλα μέτρα αποτίμησης και ελέγχου των κινδύνων.

Στο ECAF ορίζονται οι διαδικασίες, οι κανόνες και οι τεχνικές που διασφαλίζουν την απαίτηση του Ευρωσυστήματος για αποδοχή ασφαλειών με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοληπτική τους διαβάθμιση.

Περαιτέρω, το Ευρωσύστημα εφαρμόζει υψηλότερους συντελεστές περικοπής αποτίμησης σε αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία τα οποία, ωστόσο, έχουν σχετικά χαμηλότερη πιστοληπτική ποιότητα σύμφωνα με το ECAF, με στόχο την εξασφάλιση της ισοδυναμίας του αναλαμβανόμενου κινδύνου επί όλων των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.

ECAF Πηγές Αξιολόγησης

Για να εκτιμηθεί η πιστοληπτική ποιότητα των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, το Ευρωσύστημα λαμβάνει υπόψη πληροφόρηση όπως πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ή πιθανότητες αθέτησης υποχρέωσης που προέρχονται από συστήματα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου που ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω πηγές αξιολόγησης:

  • Εξωτερικοί οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης (ECAIs)
  • Εσωτερικά συστήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ICASs)

Η Τράπεζα της Ελλάδος, από την 1η Απριλίου 2023, εφαρμόζει το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ-GR ICAS). Το ΕΣΠΑΕ (GR ICAS) έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ως αποδεκτό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης της καταλληλόλητας περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (Eurosystem credit assessment framework - ECAF), σε αντικατάσταση της πιστοληπτικής διαβάθμισης  τρίτων φορέων (RTs).

  • Εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης (IRB) των αντισυμβαλλόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωσύστημα κρίνει, με βάση οποιαδήποτε πηγή θεωρεί σημαντική, το αν κάθε έκδοση ή ο εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής πληροί τις προδιαγραφές πιστοληπτικής ποιότητας, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών από το Ευρωσύστημα πηγών πιστοληπτικής αξιολόγησης εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αποδεκτοί Αντισυμβαλλόμενοι

Οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος είναι τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας. Αυτά τα κριτήρια είναι ομοιόμορφα και έχουν σχεδιαστεί ώστε:

  1. να προσφέρουν πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής σε μεγάλο εύρος πιστωτικών ιδρυμάτων,
  2. να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Μόνο τα ιδρύματα που υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος μπορούν να συμμετάσχουν στις πράξεις νομισματικής πολιτικής εφόσον πληρούν ορισμένα λειτουργικά κριτήρια.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις από την άποψη της προληπτικής εποπτείας για να είναι οικονομικά εύρωστα.


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι