EN

Τραπεζικά επιτόκια για το κοινό

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει, στην παρούσα ενότητα, πίνακες με ορισμένες κατηγορίες επιτοκίων που αποτελούν απόσπασμα της αναλυτικής στατιστικής πληροφόρησης που δημοσιεύεται στους πίνακες των επιτοκίων.

Οι πίνακες που παρατίθενται αποτελούν απόσπασμα του Στατιστικού Δελτίου Οικονομικής Συγκυρίας. Το απόσπασμα αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αναζήτησης συγκεκριμένων κατηγοριών επιτοκίων, που ενδεχομένως συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το συναλλακτικό κοινό.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι στο πίνακα IV.17 δημοσιεύονται τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, στα οποία περιλαμβάνεται και το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης. Στους πίνακες IV.20.4 καιIV. 20.5 δημοσιεύονται τα επιτόκια των νέων και υφιστάμενων δανείων αντίστοιχα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων (πίνακας IV.20.4) και των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων (πίνακας IV.20.5).

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι αρμόδια για την παροχή οδηγιών σχετικά με την χρήση της στατιστικής πληροφόρησης που περιέχεται στους πίνακες αυτούς.

Για επεξηγήσεις των διαφόρων κατηγοριών των επιτοκίων αναφερθείτε παρακάτω:

Επεξηγήσεις

     

Επεξηγήσεις

Επιτόκια καταθέσεων

1) Επιτόκια νέων καταθέσεων. Περιλαμβάνουν τα επιτόκια που εφαρμόζονται:

α. Σε καταθέσεις μιας ημέρας, που είναι ενεργές στο τέλος του μήνα αναφοράς ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης τους. Περιλαμβάνουν τις καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου και τους τρεχούμενους λογαριασμούς/ λογαριασμούς όψεως.

β. Σε καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια (προθεσμιακές) οι οποίες έχουν ημερομηνία έναρξης μέσα στο μήνα αναφοράς και περιλαμβάνουν τις καταθέσεις με συμφωνημένη ημερομηνία λήξης. 

2) Επιτόκια υφιστάμενων καταθέσεων: περιλαμβάνουν τα επιτόκια όλων των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια οι οποίες είναι ενεργές κατά το τέλος του μήνα αναφοράς.

α. Καταθέσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς / λογαριασμούς όψεως από νοικοκυριά: περιλαμβάνουν τα καταθετικά προϊόντα που εξασφαλίζουν την άμεση και συχνή πρόσβαση των πελατών στα κεφάλαια τους, μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών (τραπεζικό κατάστημα, ΑΤΜ, web banking κ.λπ.). Χαρακτηριστικό των καταθέσεων αυτών είναι ότι μπορούν να συνοδεύονται από βιβλιάριο επιταγών και παρέχουν τη δυνατότητα υπερανάληψης.

β. Καταθέσεις ταμιευτηρίου από νοικοκυριά: περιλαμβάνουν τις καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου σε ευρώ από ιδιώτες, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις.

γ. Καταθέσεις μιας ημέρας από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις: περιλαμβάνουν τις καταθέσεις όψεως σε ευρώ από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις ιδιωτικές και δημόσιες με εξαίρεση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρείες leasing, factoring, χρηματιστηριακές κ.λπ.). Σημειώνεται ότι στις επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι ατομικές επιχειρήσεις.

Επιτόκια δανείων

1) Επιτόκια νέων δανείων. Περιλαμβάνονται τα επιτόκια των ποσών των συμβάσεων που συνομολογήθηκαν μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών μέσα στο μήνα αναφοράς. Η διάκρισή τους στις διάφορες κατηγορίες δεν εξαρτάται από τη διάρκεια της σύμβασης αλλά από τη διάρκεια που το επιτόκιο παραμένει σταθερό.

2) Επιτόκια υφιστάμενων δανείων. Περιλαμβάνονται τα επιτόκια των δανείων που έχουν εκταμιευθεί και είναι ενήμερα την τελευταία εργάσιμη του μήνα αναφοράς. Η διάκρισή τους στις διάφορες κατηγορίες εξαρτάται από τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του πελάτη.

Ως κυμαινόμενο επιτόκιο ορίζεται το επιτόκιο το οποίο είναι ίσο με κάποιο επιτόκιο βάσης (π.χ. Euribor) συν ένα συμφωνηθέν περιθώριο μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του πελάτη. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται ο δανειοδοτούμενος αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε περίπτωση που μεταβληθεί το επιτόκιο βάσης.

Ως ΣΕΠΠΕ ορίζεται το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης και αποτελεί το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό επί του ποσού της, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΙ-983/91. Στο ΣΕΠΠΕ περιλαμβάνεται και η εισφορά του Ν. 128/1975.

Σημειώνεται ότι στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρείες leasing, factoring, χρηματιστηριακέςκ.λπ.). Στις επιχειρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι ατομικές επιχειρήσεις.

Δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών: αναφέρονται στο τοκοφόρο τμήμα του ποσού (εκτοκιζόμενο ποσό) για τις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος της κάρτας δεν εξοφλεί το σύνολο του σχετικού λογαριασμού αλλά μέρος μόνο αυτού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με τόκους για το ανεξόφλητο υπόλοιπο ποσό.

Ανοικτά δάνεια: ο δανειολήπτης δύναται:

  • να δανειστεί χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε ποσό αρκεί να μην υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο («πιστωτικό όριο») που έχει θέσει το πιστωτικό ίδρυμα.
  • να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς / λογαριασμούς όψεως: περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών/ λογαριασμών όψεως.

Δάνεια μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών: ο δανειολήπτης δύναται:

  • να δανειστεί χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε ποσό αρκεί να μην υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο («πιστωτικό όριο») που έχει θέσει το πιστωτικό ίδρυμα.
  • να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Στεγαστικά δάνεια: περιλαμβάνονται τα δάνεια σε ευρώ που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ιδιώτες με σκοπό την αγορά, ανέγερση ή την επισκευή κατοικίας.

Καταναλωτικά δάνεια: περιλαμβάνονται τα δάνεια σε ευρώ που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ιδιώτες για να χρηματοδοτήσουν την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις: περιλαμβάνονται τα δάνεια που χορηγούνται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως σκοπού (δάνεια για επαγγελματική στέγη, κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων κ.λπ.)

Δάνεια τακτής λήξης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις: περιλαμβάνονται τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας που χορηγούνται σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης, επενδύσεων, κ.λπ.


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι