EN

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων

Κύριο έργο

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ) έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει η Τράπεζα, διακρινόμενων σε χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς (εξαιρουμένων των κανονιστικών), διασφαλίζοντας τον ενοποιημένο έλεγχό τους και τον απαιτούμενο συντονισμό σε επίπεδο Τράπεζας. Η ανάδειξη της διαχείρισης κινδύνων σε βασική λειτουργία της Τράπεζας συμβάλλει στην επιτυχή εκπλήρωση του καταστατικού της σκοπού. 

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί προϋπόθεση για μια υψηλών προδιαγραφών εταιρική διακυβέρνηση και οδηγεί σε βέλτιστη επιχειρησιακή απόδοση. Η διαχείριση κινδύνων στην κεντρική τράπεζα έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη διαχείριση κινδύνων σε λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά παρουσιάζει και σημαντικές διαφορές, που απορρέουν από την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Η βελτιστοποίηση κατά την άσκηση νομισματικής πολιτικής σημαίνει ότι ένας δεδομένος  στόχος πολιτικής επιτυγχάνεται με το ελάχιστο δυνατό επίπεδο κινδύνου για την Τράπεζα.

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας που υιοθετεί η Τράπεζα ακολουθούν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι ακολουθούμενες μέθοδοι και οι υπάρχουσες υποδομές επίσης ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Ευρωσύστημα. 

Επιπλέον, η ΔΔΚ εφαρμόζει το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (ΕΣΠΑΕ-GR_ICAS), το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως αποδεκτό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα δάνεια των οποίων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα παρέχονται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Επίσης, η ΔΔΚ ΔΔΚ είναι υπεύθυνη για την τήρηση και την επίβλεψη των εργασιών του Κεντρικού  Μητρώου Ισολογισμών (CBSO)  του οποίου η αποστολή είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η ΔΔΚ αναφέρεται στην Υποδιοικήτρια και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) της Τράπεζας. Διαθέτει άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων της.


Η ΔΔΚ έχει επιφορτιστεί με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προέρχονται από τις επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας, από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, καθώς και από την παροχή έκτακτης ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα όταν χρειαστεί,
 • την ανάπτυξη και επικαιροποίηση των Πλαισίων Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και των αντίστοιχων διαδικασιών, τον συντονισμό του προγράμματος εφαρμογής των εν λόγω πλαισίων και την παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης στις Διευθύνσεις με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή τους σε όλη την  Τράπεζα,
 • την εισήγηση προς έγκριση στην ΕΔΚ θεμάτων [τράπεζα θεμάτων παραπέμπει σε άλλο] σχετικά με την αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας,
 • τη σύνταξη και αποστολή στη Διοίκηση μηνιαίων αναφορών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η Τράπεζα (κίνδυνος αγοράς, συναλλαγματικός κίνδυνος, πιστωτικός κίνδυνος),
 • την κοινοποίηση, κάθε χρόνο, του ετήσιου προγράμματος ενεργειών της, απολογιστικά και προϋπολογιστικά, στην Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Τράπεζας,
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή ποσοτικής μεθοδολογίας (credit scoring) και τον συνδυασμό της  με ποιοτική αξιολόγηση ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να προκύπτει η τελική αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας (credit rating), στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας,
 • την αξιολόγηση της επίδοσης του Εσωτερικού Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας σύμφωνα με το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος,
 • την τήρηση και την επίβλεψη των εργασιών του Κεντρικού Ισολογισμών των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Τμήμα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τμήμα Συλλογής και Ανάλυσης Στοιχείων Ισολογισμών Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι