EN

Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα. Aσκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με στόχο τη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αρμόδια για τη μακροπροληπτική πολιτική και την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων είναι η Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Κύριο έργο

 • Παρακολουθεί και αξιολογεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από όλους τους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος (τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικές αγορές).
 • Αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα εποπτικά στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
 • Διαμορφώνει τη στρατηγική και το ρυθμιστικό πλαίσιο της μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ελλάδα και την ασκεί με τα κατάλληλα μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής.
 • Επιβλέπει τα συστήματα πληρωμών και τα μέσα πληρωμών, καθώς και τα συστήματα διακανονισμού τίτλων και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους και τον περιορισμό του συστημικού κινδύνου.
 • Εκδίδει ανά εξάμηνο την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπου αναλύονται οι κίνδυνοι και η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Εκπονεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) τόσο σε μικροπροληπτικό όσο και σε μακροπροληπτικό επίπεδο.
 • Αξιολογεί τα εσωτερικά μοντέλα των πιστωτικών ιδρυμάτων και συμμετέχει σε σχετικούς επιτόπιους ελέγχους.

Η Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων
 • Τμήμα Επίβλεψης Χρηματοπιστωτικών Υποδομών και Συστημάτων Πληρωμών
 • Τμήμα Εσωτερικών Μοντέλων και Εποπτικών Ασκήσεων 
 • Τμήμα Μακροπροληπτικής Πολιτικής
 • Τμήμα Παρακολούθησης Συστημικών Κινδύνων.  

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι