EN

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ασκούν τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ.

Κύριο καθήκον του Ευρωσυστήματος αποτελεί η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ, ώστε να διαφυλάσσεται η αγοραστική δύναμη του ενιαίου νομίσματος. Η σταθερότητα των τιμών είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης.

Η ΕΚΤ ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998 και εδρεύει στη Φραγκφούρτη. Αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέντρο του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωσυστήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωσυστήματος. Απαρτίζεται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τέσσερα μέλη) και τους Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (σήμερα 19 Διοικητές).

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις πλέον ουσιώδεις, από στρατηγικής άποψης, αποφάσεις για το Ευρωσύστημα: είναι αρμόδιο για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ και για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να ακολουθούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδιάζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ με πλήρη ανεξαρτησία, απαλλαγμένο από πολιτικές παρεμβάσεις. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν τη νομισματική πολιτική. Αυτή η υπερεθνική  αρμοδιότητα υπογραμμίζεται από τους κανόνες ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους οποίους κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Από το 2015 η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εκ περιτροπής. 

Οι Διοικητές των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος μετέχουν στο Διοικητικό συμβούλιο ως πρόσωπα και όχι ως εκπρόσωποι των κρατών μελών.

Σε σχέση με τις νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις όσον αφορά το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνονται οι εποπτικές αποφάσεις και εγκρίνει πλήρη σχέδια αποφάσεων που προτείνει το Εποπτικό Συμβούλιο βάσει της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως δύο φορές το μήνα στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Αξιολογεί τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής κάθε έξι εβδομάδες. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις του συζητά κυρίως θέματα που αφορούν άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής και τα άλλα καθήκοντα της ΕΚΤ διαχωρίζονται από τα καθήκοντα εποπτείας, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί χωριστές συνεδριάσεις.

Οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής δημοσιεύονται με δελτίο τύπου και εξηγούνται διεξοδικά στη διάρκεια συνέντευξης τύπου η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα νομισματικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, επικουρούμενος από τον Αντιπρόεδρο, διευθύνει τη συνέντευξη τύπου.

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο θεωρείται μεταβατικό όργανο. Υπάρχει για όσο διάστημα υπάρχουν κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ και δεν έχει αρμοδιότητες σχετικές με τη νομισματική πολιτική.

Το Γενικό Συμβούλιο θεωρείται μεταβατικό όργανο. Υπάρχει για όσο διάστημα υπάρχουν κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ και δεν έχει αρμοδιότητες σχετικές με τη νομισματική πολιτική. Συνεδριάζει συνήθως κάθε τρεις μήνες στη Φραγκφούρτη και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά κύριο λόγο συμβάλλει:

  • στην υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο προς τη σύγκλιση που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ,
  • στο συντονισμό των νομισματικών και συναλλαγματικών πολιτικών στην ΕΕ,
  • στη λήψη μέτρων που αφορούν τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, εκτός εκείνων που έχουν καθοριστεί στη Συνθήκη,
  • στη θέσπιση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ,
  • στις απαραίτητες προετοιμασίες για τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των "κρατών μελών με παρέκκλιση" έναντι του ευρώ.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για το σκοπό αυτό παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για το σκοπό αυτό παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

Επίσης προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ, ενώ ασκεί ορισμένες αρμοδιότητες που της εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις οποίες περιλαμβάνονται και αρμοδιότητες κανονιστικής φύσεως.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τέσσερα ακόμη μέλη.

Εποπτικό Συμβούλιο

Το τέταρτο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι το Εποπτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει δύο φορές το μήνα για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ.

Το τέταρτο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι το Εποπτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει κάθε τρεις εβδομάδες για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ. Προτείνει επίσης σχέδια εποπτικών αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), τον Αντιπρόεδρο (που επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ), τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ και εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εθνική εποπτική αρχή έχει έναν εκπρόσωπο στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα με απλά λόγια σε τρία λεπτά
Για την προβολή του video είναι απαραίτητη η αποδοχή των cookies
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι