Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ιστορικό Αρχείο

Έργο του Ιστορικού Αρχείου είναι η ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της Τράπεζας τόσο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, όσο και στην ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος ιστορικών πηγών.

Για την επίτευξη του παραπάνω έργου, οι λειτουργίες του Ιστορικού Αρχείου περιστρέφονται γύρω από τους εξής βασικούς άξονες:

  • Συλλογή, διατήρηση, αξιοποίηση και διάδοση του αρχειακού υλικού που αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Συλλογή, διατήρηση, αξιοποίηση και διάδοση των προσωπικών αρχείων των Διοικητών και των Υποδιοικητών της Τράπεζας.
  • Έρευνα, συλλογή, αξιοποίηση και διάδοση των ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν στην ιστορία της Τράπεζας, αλλά βρίσκονται στην κατοχή άλλων φορέων.
  • Διάθεση των ιστορικών πηγών στο κοινό και την έρευνα.
  • Εκπόνηση αρχειακών/ιστορικών ερευνών και μελετών.
  • Καθιέρωση συνεργασιών και συνεργειών για την προβολή της ιστορίας της Τράπεζας.

Τα αρχειακά τεκμήρια χρονολογούνται από το 1928, έτος ίδρυσης της Τράπεζας, και χαρακτηρίζονται ως μέγιστης ιστορικής σημασίας. Με σκοπό να διατηρηθεί ο πυρήνας του υλικού που τεκμηριώνει ιστορικά το χαρακτήρα, την πολιτική και τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις των λειτουργιών της Τράπεζας της Ελλάδος, η Μονάδα Ιστορικού Αρχείου αξιολογεί, συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τις παρακάτω κατηγορίες αρχείων:

  • Αρχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ανενεργά και διηνεκή)
  • Προσωπικά αρχεία Διοικητών
  • Αρχεία τρίτων που συνδέονται με την ιστορία της Τράπεζας και  περιέρχονται στο Ιστορικό Αρχείο μέσω δωρεάς ή αγοράς
  • Αρχείο φωτογραφιών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων

Τα αρχεία της Τράπεζας περιλαμβάνουν τις αποφάσεις της Διοίκησης και υλικό σχετικό με τις εργασίες και τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Στα αρχεία Διοικητών περιλαμβάνονται τα αρχεία των  Εμ. Τσουδερού, Κ. Βαρβαρέσου, Γ. Μαντζαβίνου και Ξ. Ζολώτα  για τα οποία υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Το αρχείο φωτογραφιών και οπτικοακουστικών μέσων περιέχει υλικό που συγκεντρώνει το Ιστορικό Αρχείο και άπτεται της  ιστορίας της Τράπεζας.

Τα ιστορικά αρχεία διατίθενται για ερευνητικούς σκοπούς στο ακαδημαϊκό και το ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς διαχείρισης αρχείων και στις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος.


 
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Σύνδεσμος προς την Εικονική Πινακοθήκη τής Τράπεζας της Ελλάδος