Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τιμών για Συναλλαγές μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών Τραπεζών, και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

Μια από τις δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η αγοραπωλησία συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων από/προς ιδιώτες (σε όλο το δίκτυο των Υποκαταστημάτων της εκτός του Κεντρικού, των Θυρίδων και του Υποκ/τος Ιωαννίνων) και εγχώριες τράπεζες, καθώς και η αγορά ξένων τραπεζογραμματίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Τα δελτία τιμών που αφορούν στη δραστηριότητα αυτή ενημερώνονται κάθε ημέρα από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι τα ακόλουθα:

1) Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι Eυρώ

Είναι δελτίο τιμών στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος α) αγοράζει και πωλεί στους ιδιώτες συνάλλαγμα και ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι του ισοτίμου 10.000 ευρώ, β) αγοράζει και πωλεί στις εγχώριες τράπεζες ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι του ισοτίμου 50.000 ευρώ και γ) αγοράζει από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι του ισοτίμου 5.000 ευρώ.

Εκδίδεται κάθε ημέρα και περιλαμβάνει 9 νομίσματα.

2) Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι Ευρώ
    Τελευταία ημερομηνία έκδοσης, 30/1/2014.

Με την Εγκύκλιο 408/24.01.2014, το Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι ευρώ καταργήθηκε και διακόπηκε η διενέργεια συναλλαγών στα νομίσματα που περιλαμβάνονταν σε αυτό.

Ήταν δελτίο τιμών στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος αγόραζε και πωλούσε στους ιδιώτες, στις εγχώριες τράπεζες και στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος (μόνο αγορά) ξένα τραπεζογραμμάτια τα οποία είχαν μειωμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Βασιζόταν εν μέρει στο «Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ», εκδιδόταν κάθε ημέρα και περιλάμβανε 20 νομίσματα. Για τους ιδιώτες-πελάτες της ίσχυε για συναλλαγές μέχρι του ισοτίμου ΕΥΡΩ 200.