Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τιμών για Συναλλαγές μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών Τραπεζών, και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

Μια από τις δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η αγορά και πώληση συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ αυτής και των ιδιωτών (σε όλο το δίκτυο των Υποκαταστημάτων της εκτός του Κεντρικού, των Θυρίδων και του Υποκ/τος Ιωαννίνων), η αγορά και πώληση ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ αυτής και των λοιπών ελληνικών τραπεζών καθώς και η αγορά ξένων τραπεζογραμματίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Τα δελτία τιμών που αφορούν στη δραστηριότητα αυτή ενημερώνονται κάθε ημέρα από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι τα ακόλουθα:

1) Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι Eυρώ

Είναι δελτίο τιμών στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος α) αγοράζει και πουλάει στους ιδιώτες συνάλλαγμα και ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι ισοτίμου 10.000 ευρώ (σε όλο το δίκτυο των Υποκαταστημάτων της εκτός του Κεντρικού, των Θυρίδων και του Υποκ/τος Ιωαννίνων), β) αγοράζει και πουλάει στις λοιπές ελληνικές τράπεζες ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι ισοτίμου 50.000 ευρώ και γ) αγοράζει από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι ισοτίμου 5.000 ευρώ.

Εκδίδεται κάθε ημέρα και περιλαμβάνει 9 νομίσματα. 

2) Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι Ευρώ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 408 με ημερομηνία κοινοποίησης την 24η Ιανουαρίου 2014, το Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι ευρώ καταργείται και διακόπτεται η διενέργεια συναλλαγών στα νομίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Τελευταία ημερομηνία έκδοσης, 30/1/2014.

Ήταν δελτίο τιμών στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος αγόραζε και πωλούσε στους ιδιώτες (σε όλο το δίκτυο των Υποκαταστημάτων της εκτός του Κεντρικού, των Θυρίδων και του Υποκ/τος Ιωαννίνων), στις λοιπές ελληνικές τράπεζες και στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος (μόνο αγορά) ξένα τραπεζογραμμάτια τα οποία είχαν μικρότερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Βασιζόταν εν μέρει στο «Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ», εκδιδόταν κάθε ημέρα και περιλάμβανε 20 νομίσματα. Για τους ιδιώτες-πελάτες της ίσχυε για συναλλαγές μέχρι του ισοτίμου ΕΥΡΩ 200.