Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανάλυση Αγοράς Ακινήτων

Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά με σημαντική επίδραση στις μακροοικονομικές εξελίξεις και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών της αγοράς αυτής έχει επομένως πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για την πληρέστερη αξιολόγηση των μακροοικονομικών συνθηκών και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας όσο και για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος. Η δημοσιοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος δεικτών σχετικά με τις τιμές, τα μισθώματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων καθώς και των τάσεων και προοπτικών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων θα συμβάλουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.realestate@bankofgreece.gr

Σχετικά Θέματα