Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Μελέτες και αναλύσεις για την ελληνική Αγορά Ακινήτων

Στην ετήσια Έκθεση του Διοικητή τις ΤτΕ, στις εξαμηνιαίες εκθέσεις για τη Νομισματική Πολιτική και τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, και σε άλλες ειδικές εκδόσεις δημοσιεύονται τα τελευταία έτη αναλύσεις σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Τα πιο πρόσφατα από τα δημοσιεύματα αυτά παρουσιάζονται στον παρόντα ιστοχώρο (βλ. πιο πάνω).

Επίσης, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος διεξάγει εξειδικευμένη τριμηνιαία έρευνα σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα κτηματομεσιτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στη χώρα και συμβούλους ακίνητης περιουσίας. Στόχοι της έρευνας είναι αφενός η τεκμηρίωση της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής κτηματαγοράς όπως αυτή αξιολογείται από τους ερωτώμενους και αφετέρου η καταγραφή των προσδοκιών τους για το επόμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάζονται παρακάτω.

Εκθέσεις ΤτΕ (Διοικητή, Νομισματική)

Έρευνα κτηματομεσιτικών και συμβολαιογραφικών γραφείων

Έρευνα Εθνικού κτηματολογίου

Ειδικές εκδόσεις 

Πρόσφατες παρουσιάσεις
Σχετικά Θέματα