EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης

21/02/2023 - Δελτία Τύπου

  • Η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκινά τη δημοσίευση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για εκδόσεις χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης από κατοίκους εσωτερικού.
  • Συναφή στοιχεία δημοσιεύει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για το σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ,[1] ως μέρος του σχεδίου δράσης της για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της.[2]


Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιοποιεί τις πληροφορίες από τα μικροδεδομένα που περιλαμβάνονται σε βάση δεδομένων της, καθώς και την πληροφόρηση που περιέχεται σε δημοσιευμένα έγγραφα των ίδιων των εκδοτών, για την παραγωγή νέων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις εκδόσεις χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης από κατοίκους εσωτερικού.

Στα χρεόγραφα βιώσιμης χρηματοδότησης περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες, κατ’ αντιστοιχία με την πρακτική που ακολουθεί η ΕΚΤ:

  • (α) πράσινα χρεόγραφα, τα έσοδα της έκδοσης των οποίων διατίθενται για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων,
  • (β) κοινωνικά χρεόγραφα, τα έσοδα της έκδοσης των οποίων διατίθενται για τη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων,
  • (γ) χρεόγραφα αειφορίας, τα έσοδα της έκδοσης των οποίων διατίθενται για τη χρηματοδότηση πράσινων και κοινωνικών έργων συνδυαστικά,
  • (δ) χρεόγραφα συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας, οι εκδότες των οποίων δεσμεύονται να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα βιωσιμότητας, χωρίς όμως να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των εσόδων της έκδοσης.

Η πληροφόρηση παρέχεται με διάκριση των εκδόσεων ανά τομέα οικονομίας και ανά κατηγορία χρεογράφου. Τα στοιχεία καταχωρούνται στην ονομαστική αξία έκδοσης και αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα στο τέλος κάθε περιόδου. Παράλληλα, παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των εκδόσεων χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης ως ποσοστό επί των συνολικών εκδόσεων χρεογράφων από κατοίκους εσωτερικού, ανά τομέα οικονομίας. Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας χρεογράφου βιώσιμης χρηματοδότησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κατηγοριοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα έγγραφα των ίδιων των εκδοτών με βάση την προαναφερθείσα μεθοδολογία που εφαρμόζεται από την ΕΚΤ.

Η δημοσίευση των στοιχείων εκδόσεων χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα ακολουθεί την αντίστοιχη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων των εκδόσεων τίτλων βιώσιμης χρηματοδότησης για το σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ από την ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι η έλλειψη διεθνώς αποδεκτών και εναρμονισμένων προτύπων σχετικά με τον ορισμό των χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης καθιστά τα δεδομένα λιγότερο αξιόπιστα. Η ΕΚΤ χαρακτηρίζει τα στοιχεία αυτά ως «πειραματικά»[3], καθώς συμμορφώνονται με πολλές, άλλα όχι όλες, τις απαιτήσεις ποιότητας των επίσημων στατιστικών δεδομένων που δημοσιεύει αναφορικά με την εναρμόνιση, την κάλυψη και τη μεθοδολογική ορθότητα. Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Σκοπός της δημοσίευσής τους είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και την πράσινη μετάβαση. Η ΕΚΤ, μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη βελτίωση της μεθοδολογίας και της ποιότητας των στοιχείων αυτών. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία θα βελτιώνονται και θα εμπλουτίζονται σταδιακά στο μέλλον ως αποτέλεσμα αυτών των μεθοδολογικών βελτιώσεων. Η δομή και τα περιεχόμενα των πινάκων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε επόμενο στάδιο.


Σχετικός σύνδεσμος:

Τα στοιχεία δημοσιεύονται στην ενότητα «Στατιστικά στοιχεία» του ιστοχώρου της Τράπεζας της Ελλάδος, στην κατηγορία «Χρηματοπιστωτικές Αγορές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία «Εκδόσεις τίτλων από κατοίκους εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης».

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι