EN

Εκδόσεις τίτλων από κατοίκους εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης

Στο τμήμα αυτό παρέχονται μηνιαία στοιχεία από το 1995 για την έκδοση χρεογράφων και μετοχών από κατοίκους εσωτερικού, τόσο στην ελληνική όσο και σε ξένες κεφαλαιαγορές.

Τα στοιχεία αναλύονται αναλόγως του τομέα της οικονομίας που διενεργεί την έκδοση και αναλόγως του είδους του τίτλου (βραχυπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χρεόγραφα, χρεόγραφα σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, εισηγμένες μετοχές). Τα στοιχεία αφορούν, εκτός από τις εκδόσεις και τις εξοφλήσεις, και το ποσό των τίτλων που βρίσκεται σε κυκλοφορία.

Τα στοιχεία για τα χρεόγραφα παρέχονται σε ονομαστική αξία έκδοσης, ενώ τα στοιχεία για τις μετοχές σε αγοραία αξία.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται χωριστά για τις ακόλουθες περιόδους: Ιαν. 1995–Δεκ. 2000, Ιαν. 2001–Απρ. 2022, Δεκ. 2020 – σήμερα.

Τα στοιχεία για την περίοδο πριν από τον Ιανουάριο του 2001 (δηλαδή πριν από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ) μετατράπηκαν σε ευρώ με βάση τον κανόνα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή για την περίοδο από 1.1.1999 μέχρι 31.12.2000 η μετατροπή έγινε με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία της δραχμής έναντι του ευρώ, ενώ για την περίοδο πριν από την 1.1.1999 η μετατροπή έγινε με τη σταθερή ισοτιμία που ίσχυε στις 31.12.1998 (1 ευρώ = 329,689 δραχμές).

Για την περίοδο Δεκ. 2020 και εξής, τα στοιχεία βασίζονται στη νέα μεθοδολογία που περιγράφεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2022/971 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται για τις εκδόσεις τίτλων (ΕΚΤ/2022/25). Για τις προηγούμενες περιόδους, οι πηγές για τα στοιχεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, όσον αφορά τις εκδόσεις των εισηγμένων σε αυτό εταιρειών, ενώ για τα τραπεζικά ομόλογα τα στοιχεία βασίζονται σε σχετικό παράρτημα της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, διαβιβάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Παράλληλα, για την περίοδο Δεκ. 2020 και εξής, παρέχονται και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις εκδόσεις χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης από κατοίκους εσωτερικού.

Στα χρεόγραφα βιώσιμης χρηματοδότησης περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες, κατ’ αντιστοιχία με την πρακτική που ακολουθεί η ΕΚΤ:

  • (α) πράσινα χρεόγραφα, τα έσοδα της έκδοσης των οποίων διατίθενται για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων,
  • (β) κοινωνικά χρεόγραφα, τα έσοδα της έκδοσης των οποίων διατίθενται για τη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων,
  • (γ) χρεόγραφα αειφορίας, τα έσοδα της έκδοσης των οποίων διατίθενται για τη χρηματοδότηση πράσινων και κοινωνικών έργων συνδυαστικά,
  • (δ) χρεόγραφα συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας, οι εκδότες των οποίων δεσμεύονται να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα βιωσιμότητας, χωρίς όμως να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των εσόδων της έκδοσης.

Η πληροφόρηση παρέχεται με διάκριση των εκδόσεων ανά τομέα οικονομίας και ανά κατηγορία χρεογράφου. Τα στοιχεία καταχωρούνται στην ονομαστική αξία έκδοσης και αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα στο τέλος κάθε περιόδου. Παράλληλα, παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των εκδόσεων χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης ως ποσοστό επί των συνολικών εκδόσεων χρεογράφων από κατοίκους εσωτερικού, ανά τομέα οικονομίας. Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας χρεογράφου βιώσιμης χρηματοδότησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κατηγοριοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα έγγραφα των ίδιων των εκδοτών με βάση την προαναφερθείσα μεθοδολογία που εφαρμόζεται από την ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι η έλλειψη διεθνώς αποδεκτών και εναρμονισμένων προτύπων σχετικά με τον ορισμό των χρεογράφων βιώσιμης χρηματοδότησης καθιστά τα δεδομένα λιγότερο αξιόπιστα. Η ΕΚΤ χαρακτηρίζει τα στοιχεία αυτά ως «πειραματικά», καθώς συμμορφώνονται με πολλές, άλλα όχι όλες, τις απαιτήσεις ποιότητας των επίσημων στατιστικών δεδομένων που δημοσιεύει αναφορικά με την εναρμόνιση, την κάλυψη και τη μεθοδολογική ορθότητα. Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Σκοπός της δημοσίευσής τους είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και την πράσινη μετάβαση. Η ΕΚΤ, μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη βελτίωση της μεθοδολογίας και της ποιότητας των στοιχείων αυτών. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία θα βελτιώνονται και θα εμπλουτίζονται σταδιακά στο μέλλον ως αποτέλεσμα αυτών των μεθοδολογικών βελτιώσεων. Η δομή και τα περιεχόμενα των πινάκων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε επόμενο στάδιο.


CSEC – Στοιχεία εκδόσεων τίτλων (Δεκ. 2020-)Στοιχεία για την περίοδο μετά την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ (Ιαν. 2001-Απρ. 2022)Στοιχεία για την περίοδο πριν από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ (1995-2000)


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι