EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2016

05/07/2016 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και των νέων δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,43%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στο 0,11% και 0,21% αντίστοιχα, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος διαμορφώθηκε στο 0,85%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 4,84%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,59%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο1 επιτόκιο παρουσίασε μείωση κατά 75 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,99%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,86%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,35%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,80%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,97%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 5,17%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,71%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 παρουσίασε αύξηση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,75%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οριακή μείωση παρουσίασε, το Μάιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,51 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,42%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,93%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,93%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,94%. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,66% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,98%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,19%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Μάρτιος 2016

Απρίλιος 2016

Μάιος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,15

0,13

0,11

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,21

0,22

0,21

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,88

0,87

0,85

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,48

0,45

0,43

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,66

14,63

14,59

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,00

5,98

5,86

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,39

7,39

7,35

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,74

7,74

6,99

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

4,24

4,76

4,80

 -ποσά μέχρι και 250.000 ευρώ

5,62

5,87

5,97

 -ποσά άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,04

5,23

5,17

 -ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,99

4,60

4,71

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,62

2,61

2,75

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,68

4,85

4,84

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,20

4,40

4,41

1 Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

 

Μάρτιος 2016

Απρίλιος 2016

Μάιος    2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,03

0,97

0,93

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,96

0,94

0,94

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,48

0,45

0,42

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,68

2,66

2,66

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,02

3,99

3,98

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,17

5,19

5,19

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,97

4,95

4,93

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,49

4,50

4,51

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται εδώ.

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Ιουνίου 2016 θα δημοσιευτεί στις 2 Αυγούστου 2016.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι