EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Νέες στατιστικές σειρές επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

10/12/2003 - Δελτία Τύπου

Η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει σήμερα στη δημοσιότητα, ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, νέες σειρές τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, που συγκεντρώνονται με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2496/28.5.2002 και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2001/18. Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει ενιαία μεθοδολογία συλλογής στοιχείων για τα επιτόκια που εφαρμόζουν στις καταθέσεις και τα δάνεια τα νομισματικά χρηματο­πιστω­τικά ιδρύματα σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση των σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Η νέα σειρά των επιτοκίων επικαιροποιείται, το αργότερο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με τα στοιχεία που αφορούν τον προηγούμενο μήνα και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (Επιτόκια Τραπεζικών δανείων και καταθέσεων), ενώ θα δημοσιεύεται και στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακας IV.21).

 Η σειρά αρχίζει από τον Σεπτέμβριο του 2002 και αποτελείται από 18 επιτόκια καταθέσεων και 36 επιτόκια χορηγήσεων, τα οποία δίνονται στους επισυνα­πτό­μενους Πίνακες. Γίνεται διάκριση μεταξύ αφενός των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις νέες καταθέσεις και τα νέα δάνεια που πραγματο­ποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (Πίνακας 1) και αφετέρου των επιτοκίων εκτοκισμού των συνολικών υπολοίπων κατά κατηγορία καταθέσεων και δανείων, όπως αυτά διαμορφώ­νονται στο τέλος του μήνα αναφοράς (Πίνακας 3). Εκτός από τα επιτόκια, δημοσιεύονται και στοιχεία αναφορικά τόσο με το ύψος των νέων καταθέσεων και δανείων που πραγματο­ποιούνται στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (Πίνακας 2) όσο και με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στο τέλος κάθε μήνα (Πίνακας 4). Τέλος, στον Πίνακα Α (Συνοπτικός Πίνακας επιτοκίων καταθέσεων και δανείων), δίνονται τέσσερα επιτόκια καταθέσεων και τέσσερα επιτόκια δανείων με το αντίστοιχο ποσό καταθέσεων ή δανείων (από τα 54 συνολικά επιτόκια που δημο­σιεύονται στους Πίνακες 1 και 3), τα οποία θεωρούνται περισσότερο αντιπροσω­πευτικά των γενικότερων τάσεων που επικρατούν στην ελληνική τραπεζική αγορά.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι