EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2016

04/04/2016 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Μείωση παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και των νέων δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,42 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,49%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,20%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,91%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,91%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,66%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,82%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 7,44%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) παρουσίασε μείωση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,62%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,23%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,83%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,55%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Μείωση παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2016, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,50 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,51%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε επίσης κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,01%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,10%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,00%. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασε μείωση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,72%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε επίσης μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,03%, ενώ αυτό των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,21%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Δεκέμβριος 2015

Ιανουάριος 2016

Φεβρουάριος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,15

0,15

0,15

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,19

0,21

0,20

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,02

1,01

0,91

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,56

0,55

0,49

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,61

14,61

14,66

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,05

6,04

6,05

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,48

7,47

7,44

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,89

7,93

7,82

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 :      

5,21

5,06

4,97

 -ποσά μέχρι και 250.000 ευρώ

5,91

5,63

5,62

 -ποσά άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,09

5,20

5,23

 -ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ

5,19

4,86

4,83

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,69

2,35

2,55

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

5,09

4,97

4,91

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,53

4,42

4,42


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Δεκέμβριος 2015

Ιανουάριος 2016

Φεβρουάριος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,25

1,18

1,10

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,11

1,09

1,00

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,56

0,54

0,51

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,80

2,79

2,72

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,09

4,07

4,03

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,30

5,24

5,21

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

5,05

5,04

5,01

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,49

4,50

4,50(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx

Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Μαρτίου 2016 θα δημοσιευθεί στις 4 Μαΐου 2016.


 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι