EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2018

05/03/2018 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιανουάριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,74 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,29%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,61%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,03%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 14,57%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο αυξήθηκε κατά 84 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,48%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,96%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,46%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης στο 4,99%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,84%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Aμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιανουάριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,16 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,32%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,48%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,62%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,93%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,34%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων (2) με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,94%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,75%. Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,77%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

Ιανουάριος 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,10

0,10

0,09

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,17

0,16

0,16

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,60

0,60

0,61

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,29

0,29

0,29

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,51

14,56

14,57

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,33

5,35

5,36

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,98

6,99

6,96

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

8,58

7,64

8,48

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:

4,23

4,41

4,92

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,26

5,17

5,46

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

4,49

4,53

4,99

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,16

4,36

4,84

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,67

2,99

2,78

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,79

4,91

5,03

Περιθώριο επιτοκίου*

4.50

4,62

4,74

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

Ιανουάριος 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,62

0,62

0,62

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,82

0,87

0,93

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,32

0,32

0,32

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,35

2,35

2,34

Καταναλωτικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,00

5,95

5,94

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,73

3,73

3,75

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,88

4,86

4,77

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,52

4,49

4,48

Περιθώριο επιτοκίου*

4.20

4,17

4,16

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται εδώ.

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Φεβρουαρίου 2018 θα δημοσιευτεί στις 4 Απριλίου 2018.

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

(2) Περιλαμβάνονται και τα λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι