EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2016

04/10/2016 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Αύγουστο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,54 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,59 μονάδων τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,20%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,87%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,96%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,43%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,39%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,83%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 7,35%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) παρουσίασε μείωση κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,54%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητα παρέμειναν, τον Αύγουστο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στις 4,49 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,41% και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 4,90%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκαν στο 0,87% και 0,94%, αντίστοιχα. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκαν στο 2,62% και 3,95% αντίστοιχα, επίσης αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,16%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Ιούνιος   2016

Ιούλιος 2016

Αύγουστος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,12

0,12

0,12

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,20

0,19

0,20

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,86

0,86

0,87

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,42

0,42

0,42

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,48

14,47

14,43

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,82

5,85

5,83

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,32

7,36

7,35

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,64

7,95

8,39

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

4,83

4,98

4,92

 -ποσά μέχρι και 250.000 ευρώ

5,68

6,18

5,82

 -ποσά άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,07

5,13

5,09

 -ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,74

4,89

4,70

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,69

2,76

2,54

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,87

5,01

4,96

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,45

4,59

4,54


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Ιούνιος   2016

Ιούλιος   2016

Αύγουστος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,89

0,87

0,87

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,94

0,94

0,94

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,41

0,41

0,41

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,64

2,62

2,62

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,98

3,95

3,95

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,21

5,17

5,16

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,90

4,90

4,90

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,49

4,49

4,49(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.


Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx  

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2016 θα δημοσιευτεί στις 3 Νοεμβρίου 2016.

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι