EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2016

02/02/2017 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οριακή μείωση παρουσίασε, το Δεκέμβριο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,53 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,48 μονάδων τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε οριακή μείωση 3 μονάδων βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,32%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,70%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 4,85%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,51%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο μειώθηκε κατά 149 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,47%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,65%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 7,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,67%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,28%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,59%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,83%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Μείωση παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,48 μονάδων τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,33%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,74%. Μέρος της μείωσης του επιτοκίου των δανείων (και συγκεκριμένα 7 μονάδες βάσης) οφείλεται στο γεγονός ότι, από το Δεκέμβριο του 2016, στα στοιχεία των επιτοκίων δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω της αναταξινόμησής του από το χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης .

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,72%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα στο 0,84%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,39% Η μείωση όμως αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στην προαναφερθείσα αναταξινόμηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από το χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (2). Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,77%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,18%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

               

 

 

Οκτώβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Δεκέμβριος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,12

0,12

0,10

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,18

0,17

0,13

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,76

0,71

0,70

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,37

0,35

0,32

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,47

14,48

14,51

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,76

5,70

5,65

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,39

7,36

7,34

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,48

7,96

6,47

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

4,98

4,61

4,67

 -ποσά μέχρι και 250.000 ευρώ

5,87

5,42

5,28

 -ποσά άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,34

4,84

5,06

 -ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,91

4,54

4,59

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,69

2,62

2,83

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

5,01

4,83

4,85

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,64

4,48

4,53


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

 

Οκτώβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Δεκέμβριος 2016

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,80

0,77

0,72

 

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,86

0,83

0,84

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,38

0,37

0,33

 

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,62

2,61

2,39

 

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,94

3,96

3,77

 

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,16

5,14

5,18

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,86

4,85

4,74

 

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,48

4,48

4,41


(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

(2) Βλέπε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-  

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx  

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Ιανουαρίου 2017 θα δημοσιευτεί στις 3 Μαρτίου 2017.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι