EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2017

05/07/2017 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάιο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,39 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,43 μονάδων τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,64%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,69%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,47%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,35%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,56%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,20%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,27%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης στο 4,70%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 61 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,07%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,66%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2017, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 4,39 εκατοστιαίες μονάδες, αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) και των δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,30% και 4,69%, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,65%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,80%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,39%. Τo αντίστοιχo επιτόκιo των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,81% από 3,83% τον προηγούμενο μήνα, ενώ των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε στο 4,99% από 5,02% τον προηγούμενο μήνα.


Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Μάρτιος 2017

Απρίλιος 2017

Μάιος 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,09

0,09

0,09

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,18

0,16

0,15

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,66

0,68

0,64

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,31

0,31

0,30

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,54

14,52

14,47

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,59

5,58

5,56

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,25

7,24

7,20

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

6,58

8,05

8,35

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 :

4,12

4,67

4,36

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,38

5,29

5,27

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

4,82

4,40

4,70

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,04

4,68

4,07

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,76

2,69

2,66

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,47

4,74

4,69

Περιθώριο επιτοκίου*

4,16

4,43

4,39

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Μάρτιος 2017

Απρίλιος 2017

Μάιος 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,67

0,66

0,65

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,83

0,85

0,80

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,32

0,31

0,30

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,38

2,39

2,39

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,83

3,83

3,81

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,99

5,02

4,99

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,72

4,70

4,69

Περιθώριο επιτοκίου*

4,40

4,39

4,39

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Ιουνίου 2017 θα δημοσιευτεί στις 2 Αυγούστου 2017.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι