EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούνιος 2016

02/08/2016 - Δελτία Τύπου

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούνιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,45 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,41 τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,12%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,21%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος διαμορφώθηκε στο 0,86%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,87%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 65 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,64%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 7,32%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,68%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,07%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 4,73%, έναντι 4,71% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούνιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,49 εκατοστιαίες μονάδες από 4,52 τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) διαμορφώθηκε στο 0,41%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,90%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,89%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,94%, αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκε στο 2,64%, έναντι 2,66% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,98%. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,21%, έναντι 5,19% τον προηγούμενο μήνα.

 

 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Απρίλιος 2016

Μάιος  2016

Ιούνιος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,13

0,11

0,12

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,22

0,21

0,21

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,87

0,85

0,86

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,45

0,43

0,42

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,63

14,59

14,48

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,98

5,86

5,82

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,39

7,35

7,32

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,74

6,99

7,64

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

4,76

4,80

4,83

 -ποσά μέχρι και 250.000 ευρώ

5,87

5,97

5,68

 -ποσά άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,23

5,17

5,07

 -ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,60

4,71

4,73

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,61

2,75

2,69

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,85

4,84

4,87

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,40

4,41

4,45

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Απρίλιος 2016

Μάιος   2016

Ιούνιος   2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,97

0,93

0,89

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,94

0,94

0,94

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,45

0,42

0,41

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,66

2,66

2,64

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,99

3,98

3,98

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,19

5,19

5,21

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,95

4,94

4,90

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,50

4,52

4,49

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx  

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Ιουλίου 2016 θα δημοσιευτεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι