EN

Εισφορές στο ταμείο εξυγίανσης

​​​​​​​​​​​​​​Από το 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική ​αρχή εξυγία​νσης για τα πιστωτικά ιδρύματα, είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διευθέτηση των σχετικών διαδικασιών.

Οι εισφορές αυτές, για το έτος 2015, καταβλήθηκαν στο Εθνικό Ταμείο Ε​ξυγίανσης, που είναι το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Από το 2016 και εξής, με την έν​αρξη ισχύος του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, υπεύθυνο για τον υπολογισμό των εισφορών για τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του SRM είναι το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, ενώ οι εισφορές συγκεντρώνονται στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF).

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την ευθύνη συγκέντρωσης των εισφορών κα​ι μεταβίβασής τους στο SRF έως την ημερομηνία που προβλέπεται στη διακρατική Συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο SRF (ν. 4350/2015 − IGA). 

Σημειώνεται ότι, για τα ιδρ​ύματα που εμπίπτουν μόνο στο πεδίο εφαρμογής της​​​ BRRD και όχι του Κανονισμού SRM, ο υπολογισμός των εισφορών συνεχίζει να πραγματοποιείται από την Τράπεζα. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα και άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα (“εγχώρια υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτων χωρών” ή “Union branches” στην BRRD).​

Θεσμικό πλαίσιο

Ο υπολογισμός και η συγκέντρωση των εισφορών των ιδρυμάτων διέπεται από τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών και κανονισμών 
- Άρθρα 102-103 της BRRD, εσωτερικά άρθρα 97-98 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 
- Άρθρα 69-70 του Κανονισμού SRM 
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής 
Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1434 της Επιτροπής 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/81 του Συμβουλίου 
-Οι επιμέρους σχετικές αποφάσεις που λαμβάνει το SRB και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Εκ των προτέρων τακτικές εισφορές ιδρυμάτων στο SRF

Η ατομική εισφορά κάθε ιδρύματος υπολογίζεται:

Η ατομική εισφορά κάθε ιδρύματος υπολογίζεται:

  • ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεών του σε σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων),
  • αφού προσαρμοστεί στο προφίλ κινδύνου του κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/63, όπως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε έτος, ο υπολογισμός των εισφορών για τα επιμέρους ιδρύματα βασίζεται σε:

α) μια κατ' αποκοπήν εισφορά, που υπολογίζεται κατ' αναλογίαν του ύψους των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεών του, σε σχέση με το ίδιο μέγεθος όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών-μελών, και

β) μια προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά, με εφαρμογή των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που περιγράφεται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/63, όπως ισχύει.

Εκ των π​​ροτέρων τακτικές εισφορές εγχώριων υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης 31/1/9.5.2016, καθόρισε τους κανόνες υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των εγχώριων υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης 31/1/9.5.2016, καθόρισε τους κανόνες υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των εγχώριων υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών. Με την απόφαση αυτή, η Τράπεζα θέσπισε πλαίσιο κανόνων υπολογισμού κατά το δυνατόν αντίστοιχο με αυτό που διέπει τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του SRM. Πιο συγκεκριμένα, καθόρισε κατηγορίες κατ΄ αποκοπήν ποσών εισφορών βάσει του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων των υποκαταστημάτων (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων).

Έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές (ex-post contributions)

Οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές συγκεντρώνονται από τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών-μελών, ώστε να καλυφθούν επιπλέον ποσά στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του ταμείου εξυγίανσης, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές συγκεντρώνονται από τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών-μελών, ώστε να καλυφθούν επιπλέον ποσά στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του ταμείου εξυγίανσης, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην περίπτωση αυτή, αυτά τα επιπλέον ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των ζημιών, δαπανών ή άλλων εξόδων που συνεπάγεται η χρήση του ταμείου σε ενέργειες εξυγίανσης καλύπτονται από τις έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές.

Αυτές οι έκτακτες εισφορές υπολογίζονται και κατανέμονται μεταξύ των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν τον υπολογισμό των τακτικών εισφορών.

Η αρμόδια αρχή εξυγίανσης, μπορεί να χορηγήσει σε ένα ίδρυμα μερική ή ολική αναβολή από την υποχρέωση καταβολής εκ των υστέρων εισφοράς, εάν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να προστατευθεί η χρηματοοικονομική θέση του, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/778.

Εισφορές για τη​​ν κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενι​​αίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (administrative contributions)

Τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού SRM καταβάλλουν ετησίως στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης εισφορές για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του.

Τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού SRM καταβάλλουν ετησίως στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης εισφορές για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 1310/2014, ο οποίος ρύθμιζε τη μεθοδολογία υπολογισμού και τις διαδικασίες είσπραξης των προκαταβολών έναντι των διοικητικών εισφορών κατά τη διάρκεια της αρχικής, μεταβατικής περιόδου λειτουργίας, και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2017/2361, ο οποίος καθορίζει το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι