EN

Υπηρεσία TIPS

Το Νοέμβριο του 2018 το Ευρωσύστημα έθεσε σε λειτουργία την υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), προκειμένου να διασφαλίσει ότι η αυξανόμενη ζήτηση άμεσων πληρωµών θα ικανοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για να αποφευχθεί η επικράτηση εθνικών λύσεων που επαναφέρουν τον κατακερµατισµό των υπηρεσιών πληρωµών στην Ευρώπη.

Η νέα αυτή υπηρεσία υποδοµών αγοράς επιτρέπει στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) να προσφέρουν στους πελάτες τους μεταφορές κεφαλαίων συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο, και κάθε ημέρα του έτους. Αυτό σηµαίνει ότι, χάρη στο TIPS, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν χρήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας των ΠΥΠ. Συνεπώς, το Ευρωσύστημα, για να προωθήσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληρωµών, διεύρυνε το φάσμα των υπηρεσιών TARGET έτσι ώστε να υποστηρίζει και το διακανονισµό των άμεσων πληρωµών, προσφέροντας πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα και διαλειτουργικότητα. Επί του παρόντος, το TIPS διακανονίζει πληρωμές µόνο σε ευρώ. Εντούτοις, εφόσον υπάρξει σχετική ζήτηση, μπορεί να υποστηρίξει και το διακανονισµό σε άλλα νομίσματα (από τον Μάιο του 2022 θα ξεκινήσει ο διακανονισμός άμεσων πληρωμών σε Σουηδική Κορώνα (SEK)).

 

Το TIPS είναι µια υπηρεσία, βασισμένη σε µια σύγχρονη αρχιτεκτονική συστημάτων πληρωµών, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος εκκαθάρισης (netting) πληρωµών λιανικής και ενός συστήματος ακαθάριστου διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (RTGS). Κατά συνέπεια, είναι σε θέση να διακανονίζει άμεσα ένα μεγάλο όγκο πληρωµών µε σχετικά χαμηλό κόστος. Επίσης, είναι συμβατό µε τις αυστηρές απαιτήσεις επίβλεψης του Ευρωσυστήματος, καθώς και µε τη σύσταση CPMI-IOSCO που αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.  Έτσι, είναι ικανό να καλύψει τις προϋποθέσεις διακανονισµού μιας πανευρωπαϊκής λύσης άμεσων πληρωµών (όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωµών – EPC) και να προσφέρει 100% ασφάλεια ως προς τον κίνδυνο διακανονισµού, αφού οι συναλλαγές εκτελούνται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας.

 

Δύο χαρακτηριστικά του TIPS το καθιστούν ικανό να επιτύχει προσβασιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον, το ότι βασίζεται στο σχήμα SCT Inst (μέγιστος χρόνος διατερματικής εκτέλεσης τα 10’’ και μέγιστο όριο ποσού ανά συναλλαγή τα 100.000 €) και, δεύτερον, το ότι αναπτύχθηκε ως προέκταση του TARGET2, το οποίο ήδη διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμμετεχόντων. Προκειμένου όμως να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη της ευρωζώνης, όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές έως το τέλος του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, τον Ιούλιο του 2020, αποφάσισε τα ακόλουθα δυο μέτρα:

  • Όλοι οι ΠΥΠ που έχουν υιοθετήσει το σχήμα SCT Inst και είναι προσβάσιμοι μέσω TARGET2, πρέπει να αποκτήσουν προσβασιμότητα σε ένα λογαριασμό ρευστότητας TIPS σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, είτε ως συμμετέχοντες είτε ως προσβάσιμα μέρη
  • Όλα τα Αυτοματοποιημένα Γραφεία Συμψηφισμού που προσφέρουν υπηρεσίες άμεσων πληρωμών, πρέπει να μεταφέρουν τους τεχνικούς λογαριασμούς τους από το TARGET2 στο TIPS

Η διαδικασία συμμετοχής στο TIPS και τα έγγραφα που αφορούν στις σχετικές φόρμες υποβολής (ΑΓΓΛ) για υποψήφιους συμμετέχοντες στο TIPS είναι τα ακόλουθα:


Φόρμες υποβολής για υποψήφιους συμμετέχοντες στο TIPS


Σημείωση: η συμμετοχή στο TIPS ως DCA Holder απαιτεί τη συμπλήρωση μιας νέας φόρμας TARGET2 1000 για τη ρύθμιση των Reserve Management & Standing Facilities links.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των φορμών, συμβουλευτείτε το Static Data Registration Guide.

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις σχετικά με το TIPS που είναι διαθέσιμες στο πεδίο «Συναντήσεις» του συμβουλευτικού οργάνου AMI-Pay GR-NSG.

 

 

 
 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι