EN

Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (systemic risk buffer – SyRB) αποτελεί εργαλείο μακροπροληπτικής πολιτικής που αποβλέπει στη μείωση ή αποτροπή της συσσώρευσης των συστημικών κινδύνων που δεν αντιμετωπίζονται από άλλα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και λοιπά μακροπροληπτικά μέτρα. Η αποδέσμευσή του σε περιόδους κρίσης συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων από την επέλευση των κινδύνων. 

Το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου καλύπτεται μόνο από κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Καθορίζεται σε πολλαπλάσια του 0,5% και μπορεί να υπερβαίνει το 3% υπό την προϋπόθεση της τήρησης σχετικών διαδικασιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εντεταλμένη αρχή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου και τον προσδιορισμό, αν κρίνεται αναγκαίο, υποσυνόλων ανοιγμάτων στα οποία μπορεί να εφαρμόζεται το απόθεμα αυτό, όπως για παράδειγμα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα (βλ. ν. 4261/2014 και ΠΕΕ 197/2/21.12.2021). Επισημαίνεται ότι το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου μπορεί να καθορίζεται για το σύνολο των ιδρυμάτων, για υποσύνολο αυτών ή/και υποσύνολα ανοιγμάτων (sectoral systemic risk buffer). Μετά τον καθορισμό του, το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου θα πρέπει να επανεξετάζεται από την εντεταλμένη αρχή τουλάχιστον ανά διετία.

Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα δεν πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου, τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι κατά την ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί της διανομής κερδών, όπως οι καταβολές μερισμάτων και μεταβλητών αποδοχών, ενώ η εντεταλμένη αρχή δύναται να λάβει πρόσθετα μέτρα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει καθορίσει μέχρι σήμερα απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου ούτε έχει προσδιορίσει υποσύνολα ανοιγμάτων στα οποία αυτό εφαρμόζεται.


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι